Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

Việc xử lý công trình xây dựng gây lún, nứt, hư hỏng công trình lân cận quy định tại khoản 2, khoản 4 điều 13; khoản 2, khoảng 5 điều 27 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP, đồng thời bị ngừng thi công xây dựng để bồi thường thiệt hại theo quy định tại điều 15 của Nghị định 180/2007/NĐ-CP.

Theo luật, khi xây dựng làm lún, nứt nhà hàng xóm thì phải ngừng thi công. Ảnh minh họa: HTD

Theo đó, sau khi biên bản vi phạm hành chính được lập, nếu bên vi phạm và bên bị thiệt hại không tự thỏa thuận được và một bên có đơn yêu cầu thì Chủ tịch UBND cấp xã chủ trì việc thỏa thuận mức bồi thường thiệt hại giữa bên vi phạm và bên bị thiệt hại. Nếu buổi thỏa thuận lần đầu không thành hoặc bên bị thiệt hại vắng mặt mà không có lý do chính đáng, thì sau 7 ngày, Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức thỏa thuận lần 2.

Tại buổi thỏa thuận lần 2 mà bên bị thiệt hại tiếp tục vắng mặt không có lý do chính đáng thì bên vi phạm được tiếp tục thi công xây dựng sau khi chuyển khoản tiền tương đương mức thiệt hại gây ra vào tài khoản bảo lãnh tại ngân hàng. Chủ tịch UBND cấp xã quyết định mức tiền bảo lãnh căn cứ vào yêu cầu của bên bị thiệt hại, có xem xét đến đề nghị, giải trình của bên vi phạm.

Trường hợp bên bị thiệt hại không thống nhất với mức bồi thường thì có quyền khởi kiện tại Tòa án.

Trường hợp bên gây thiệt hại không bị xử phạt vi phạm hành chính thì vẫn áp dụng quy định thỏa thuận mức bồi thường nêu trên để giải quyết việc bồi thường thiệt hại.

Ngoài ra, trường hợp công trình xây dựng có nguy cơ sụp đổ hoặc gây sụp đổ công trình lân cận thì Chủ đầu tư có trách nhiệm hỗ trợ tiền di chuyển và thuê chỗ ở tạm thời cho bên bị thiệt hại trong thời gian giải quyết.

Thông tư do Thứ trưởng Bộ xây dựng Nguyễn Trần Nam ký, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/4/2014.

Độc giả Giáo dục Việt Nam có thể xem toàn văn thông tư trên tại đây: 

http://www.xaydung.gov.vn/c/document_library/get_file?p_l_id=10499&folderId=29703&name=31607

Nguyễn Hồ