Người dân Hà Nội rải tiền công đức khắp nơi trong chùa

31/01/2012 08:50 Theo Phương Sơn/VNE
Tuy đã có biển cấm nhưng nhiều người đi lễ vẫn chen chân đặt tiền công đức bừa bãi, vương vãi khắp nơi trong chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ.
Những ngày đầu năm tại các chùa, đền, phủ tại thủ đô luôn đông đúc người tới cầu may.
Ai đi lễ chùa cũng mang theo những xấp tiền lẻ để công đức.
Tuy nhiên không phải ai cũng đặt tiền công đức theo đúng nơi quy định.
Tại phủ Tây Hồ, nhiều người đặt tiền ngay trên tường rào vây quanh cây đa.
Hay những nơi như để chuông, để những đồ trang trí phía bên ngoài chùa cũng được người dân khấn bái và đăt tiền lẻ.
Tại những tấm bia công đức trong chùa Trấn Quốc.
Hay phủ Tây Hồ.
Đều có những biển cấm không được đặt tiền và thắp hương nhưng nhiều người dường như không để ý.
Thậm chí ngay cả dưới chân tượng cũng được phủ kín bởi tiền công đức.
Để tránh tình trạng quá tải chỗ đặt tiền công đức, trong phủ Tây Hồ, dưới gầm ban thờ chính trong phủ luôn có một đến hai người túc trực làm công việc phân loại tiền thật và tiền âm phủ để cho vào một thùng cát tông.
Hay ở chùa Trấn Quốc cũng luôn có một phật tử làm công việc thu gom tiền công đức.
Theo Phương Sơn/VNE