Nhật Bản: Tập Cận Bình đang củng cố quyền lực

01/02/2014 07:00 Nguyễn Hường
(GDVN) - Viện nghiên cứu Quốc phòng Quốc gia Nhật Bản cho rằng cho sự thành lập ủy ban an ninh quốc gia mới sẽ giúp Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp tục củng cố quyền lực.

Viện Nghiên cứu Quốc phòng Quốc gia Nhật Bản hôm 31/1 công bố báo cáo nhận định, sự thành lập Ủy ban An ninh quốc gia mới sẽ giúp Tập Cận Bình tiếp tục củng cố quyền lực của mình.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Báo cáo mới về các hoạt động quân sự của Trung Quốc, tập trung vào hệ thống quản lý rủi ro của chính phủ, đài NHK của Nhật Bản đưa tin cho biết.

Nó cũng cho rằng quân đội cũng có tham gia vào việc ra quyết định, nhưng bị hạn chế. Ngược lại, lực lượng này có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin và đề xuất kiến nghị về chính sách. 

Báo cáo cũng đề cập đến việc thiết lập Ủy ban An ninh quốc gia mới hôm 24/1 nhằm khởi động để giám sát các chính sách an ninh cả trong và ngoài nước. 

Báo cáo phân tích các mục tiêu của ủy ban mới và kết luận rằng nó được thiết kế để chính phủ có thể nhanh chóng phản ứng trước các mối đe dọa an ninh trong và ngoài Trung Quốc. 

Báo cáo cho biết thêm rằng nếu Tập Cận Bình là người dẫn đầu ủy ban này thì các hệ thống ra quyết định cho chính sách bảo mật sẽ được cải thiện, dẫn đến việc củng cố cơ sở quyền lực của mình, đồng thời nhấn mạnh rằng cần phải chú ý tới chiến lược của ủy ban này. 

Nguyễn Hường