Nhóm tác chiến đổ bộ Kearsarge của Hải quân Mỹ phô diễn trên biển

18/06/2013 10:31 Quân Cơ
(GDVN) - Nhóm tác chiến đổ bộ Kearsarge của Hải quân Mỹ được hình thành bởi các chiến hạm đổ bộ USS Kearsarge (LHD 3), tàu tác chiến duyên hải USS San Antonio (LPD 17), USS Carter Hall (LSD 50). Đây là lực lượng được Hải quân Mỹ triển khai tới khu vực tác chiến thuộc phạm vi hoạt động của Hạm đội 5 nhằm tăng cường các nỗ lưc hợp tác đảm bảo an ninh đường biển.
Tàu đổ bộ USS Kearsarge (LHD 3) (ở giữa), và  tàu tác chiến duyên hải USS San Antonio (LPD 17), USS Carter Hall (LSD 50). phô diễn sức mạnh trên biển
Quân Cơ