Những dự án tàu chiến đặc biệt, bí mật của Cục thiết kế Malakhit, Nga

23/11/2011 12:07 Lê Dũng (tổng hợp từ báo Nga)
(GDVN) - Tổng hợp một số hình ảnh, mô hình tư liệu về những dự án chế tạo tàu chiến với hình thù và tính năng kỳ lạ của Hải quân Liên Xô trước đây. Đây là những dự án chế tạo bí mật, chưa từng được công bố tên hiệu của Cục thiết kế và kỹ thuật hàng hải Malakhit, tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau chúng đã bị hủy bỏ, trong đó có nguyên nhân chủ yếu là sự sụp đổ của Liên Xô và kinh phí chế tạo quá lớn.
Lê Dũng (tổng hợp từ báo Nga)