Những hình ảnh đặc sắc về cuộc sống Hà Nội thời bao cấp (P5)

01/03/2012 06:01 Thanh Xuân (Tổng hợp)
(GDVN) - Những hình ảnh đặc sắc về cuộc sống ở Thủ đô thời bao cấp. Một thời kỳ đầy kỷ niệm của Hà Nội.

1. Những đôi dép cao su được làm từ lốp ô tô cũ như thế này được sử dụng nhiều trong thời bao cấp.
2. Quầy phân phối thịt ở Hà Nội thời bao cấp
3. Tem lương thực trong thời bao cấp.
Thanh Xuân (Tổng hợp)