Những hình ảnh hiếm gặp chỉ có ở Việt Nam (P3)

17/09/2012 11:10 Theo Hoàng Cường - ĐVO
(GDVN) - Giải trí với những hình ảnh "chết cười" chỉ có duy nhất ở Việt Nam
Làm gì còn cỏ nữa!?

Xe 7 bánh chỉ có ở Việt Nam..
Trụ sở đội dân phòng?
Sánh đôi trên đường.
 Xe đạp thế kỷ 22?
Khi cụ bà... nhậu.
 Ngồi cao cho mát.
Sản phẩm mới của Apple?

Thông báo dành cho kẻ trộm.

 Không thể tin vào mắt mình.

 Ngôi nhà di động.
 Xe gì đây?
Theo Hoàng Cường - ĐVO