Những hình ảnh hiếm về 'một thời để nhớ' của thủ đô Hà Nội (P4)

03/06/2012 13:00 Vũ Vũ (Nguồn: hpgrumpe)
(GDVN) - Những bức ảnh về Hà Nội những năm 90 hẳn sẽ còn đọng lại trong tâm trí người dân Hà Nội những kỷ niệm thân thương và ngọt ngào của một thời đã qua.
Cổng công viên Thống Nhất (1991 - công viên Lê Nin).
Hồ công viên Thống Nhất, 1991.
Công viên Thống Nhất, 1991.
Công viên Thống Nhất, 1991.
Công viên Thống Nhất, 1991.
Công viên Thống Nhất, 1991.
Công viên Thống Nhất, 1991.
Hà Nội 1991.
Hà Nội 1991.
Hà Nội 1991.
Công viên Thống Nhất 1993, phía xa là Đại học Bách Khoa.
Công viên Lê Nin, phía trước Bảo tàng Quân sự Việt Nam nhìn từ Cột Cờ, 1991.
Cột cờ Hà Nội, 1991.
Tượng đài Lê Nin tại công viên Lê Nin, 1991.
Vào thăm Lăng Bác, Hà Nội 1991.
Vào thăm Lăng Bác, Hà Nội 1991.
Bảo tàng Hồ Chí Minh, 1991.
Chùa Một Cột, 1991.
Chùa Một Cột, 1991.
Cột cờ Hà Nội, 1993.
Một góc công viên Lê Nin nhìn từ Cột Cờ, 1993.
Cầu Long Biên nhìn từ Cột Cờ Hà Nội, 1993.

4

Vũ Vũ (Nguồn: hpgrumpe)