Những hình ảnh hiếm về người phụ nữ Việt đầu thế kỷ 20 (P1)

27/06/2012 07:41 Vũ Vũ (Nguồn. Manhhai)
(GDVN) Hình ảnh về người phụ nữ Việt Nam xưa từ đầu thế kỷ 20 do người Pháp ghi lại cho thấy đầy đủ về diện mạo, trang phục, đời sống... của những người chị, người mẹ, người bà của chúng ta nhiều năm về trước.
Hình ảnh tiêu biểu của người phụ nữ Việt với trang phục áo tứ thân đeo yếm, nón quai thao, tóc vấn quanh đầu, đi chân đất, nhuộm răng đen...
Phụ nữ Bắc Kỳ, Hà Nội. Ảnh delcampe.
Phụ nữ Bắc Kỳ hút thuốc bát bên cạnh người hầu phục vụ thuốc trong nhà.
Hai mẹ con phụ nữ Bắc Kỳ những năm 1919 - 1926.
Hai mẹ con một viên thông ngôn thời kỳ 1919 - 1926.
Một phụ nữ Bắc Kỳ thời kỳ 1919 - 1926.
Cô gái Hà Nội thời kỳ 1919 - 1926.
Một thôn nữ thời kỳ 1919 - 1926.
Cô gái thôn quê thời kỳ 1919 - 1926.
Phụ nữ Bắc Kỳ thời kỳ 1919 - 1926.
Một cô gái Bắc Kỳ thời kỳ 1919 - 1926.
Cô gái Bắc Kỳ và chiếc bếp của người An Nam (người Pháp gọi người Việt Nam là An Nam mít).
Một phụ nữ Bắc Kỳ cho con bú thời kỳ 1919 - 1926.
Một phụ nữ Bắc Kỳ trong gia đình giàu có, thời kỳ 1919 - 1926.
Phụ nữ Bắc Kỳ thời kỳ 1919 - 1926.
Cô gái Bắc Kỳ với áo tứ thân, nón quai thao, guốc rễ tre, đầu vấn thả đuôi gà.
Cô gái Bắc Kỳ thời kỳ 1919 - 1926.
Cô gái Bắc Kỳ thời kỳ 1919 - 1926.
Phụ nữ nông thôn Hà Nội thời kỳ 1919 - 1926.
Một phụ nữ Bắc Kỳ ăn trầu thời kỳ 1931 - 1935.
Vũ Vũ (Nguồn. Manhhai)