Những hình ảnh mới về hoạt động của Hải quân Nga (update)

10/01/2013 12:15 Mai Thu
(GDVN) - Những hình ảnh mới về hoạt động của các tàu chiến Nga thuộc biên chế của các Hạm đội hải quân thời gian gần đây ở trong nước và nước ngoài. Được đăng tải trên các diễn đàn quân sự, một số hình ảnh cho thấy rõ số hiệu của từng chiến hạm, tuy nhiên địa điểm, vị trí cụ thể của chúng thì không được đề cập chi tiết.
Chiến hạm Nga neo đậu tại một căn cứ ở miền Bắc
Chiến hạm Nga neo đậu tại một căn cứ ở miền Bắc
Chiến hạm Nga neo đậu tại một căn cứ ở miền Bắc
Tàu sân bay Kuznetsov đang đậu ở điểm neo
Tàu sân bay Kuznetsov đang đậu ở điểm neo
Tàu chiến mang số hiệu 940
Tàu chiến số hiệu 678 Admiral Kharlamov
Tàu chiến số hiệu 678 Admiral Kharlamov
Tàu sân bay Kuznetsov số hiệu 038
Mai Thu