Ông Cao Minh Quang không có bằng tiến sĩ

26/10/2011 08:36 Hữu Vinh/Tiền phong
Cục trưởng Bùi Anh Tuấn khẳng định: “Licentiatexamen” của ông Cao Minh Quang chỉ là văn bằng trình độ trung gian.

Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) tái khẳng định, “Licentiatexamen” của ông Quang chỉ là văn bằng trình độ trung gian, không phải tiến sĩ.

Chứng chỉ “Licentiatexamen” và danh thiếp của ông Quang ghi học vị Tiến sĩ dược . Ảnh: Hữu Vinh
Chứng chỉ “Licentiatexamen” của ông Quang ghi học vị Tiến sĩ dược. Ảnh: Hữu Vinh.

Sau khi báo chí nêu việc Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang không có bằng tiến sĩ (Ph.D) nhưng tự nhận là tiến sĩ dược khoa, ông Cao Minh Quang đã làm đơn gửi Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Cục Khảo thí, Bộ GD&ĐT) đề nghị xác định lại văn bằng của ông tại trường Đại học Uppsala (Thụy Điển).

Để trả lời vấn đề này, Cục Khảo thí xác minh lần thứ hai về các thông tin liên quan trường Đại học Uppsala; hệ thống văn bằng sau đại học và trình độ “Licentiatexamen” của Thụy Điển; hệ thống văn bằng của Thụy Điển theo tài liệu của Cơ quan Quản lý giáo dục đại học Thụy Điển và thư trả lời của Trung tâm lưu trữ dữ liệu sinh viên trường Đại học Uppsala.

Ngày 23-9-2011, Cục trưởng Bùi Anh Tuấn ký công văn số 710/KTKĐCLGD-VB khẳng định: “Licentiatexamen” của ông Cao Minh Quang chỉ là văn bằng trình độ trung gian (Intermediate Degree), không phải tiến sĩ (Ph.D).

Hữu Vinh/Tiền phong