Ông Lê Trung Chinh chưa được chấp thuận làm Phó Chủ tịch Đà Nẵng

04/05/2017 08:42 Tấn Tài
(GDVN) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo truyền đạt ý kiến Thủ tướng về nhân sự Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-20121.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Nội vụ theo tờ trình số 2044 ngày 17/4, giao cho Bộ này làm việc cụ thể với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc miễn nhiệm, bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Ông Lê Trung Chinh, Bí thư quận ủy Ngũ Hành Sơn (trái) biểu dương lực lượng biên phòng phá án ma túy. Ảnh: dangbodanang.vn

Đồng thời, đề nghị Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn Thành ủy Đà Nẵng thực hiện việc điều động cán bộ theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Đà Nẵng điều động Phó chủ tịch thường trực sang làm Trưởng ban tuyên giáo

(GDVN) - Ông Dũng từng kinh qua các chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền như: giám đốc sở giao thông vận tải, Bí thư quận ủy Hải Châu...

Trước đó, để thay thế cho ông Đặng Việt Dũng – Phó Chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã chuyển sang giữ chức Trưởng Ban tuyên giáo thành ủy, Thành ủy Đà Nẵng đã triệu tập hội nghị lấy phiếu tín nhiệm chức danh Phó Chủ tịch đối với ông Lê Trung Chinh (hiện đang giữ chức Bí thư quận ủy Ngũ Hành Sơn).

Tại hội nghị này, ông Chinh đạt số tín nhiệm cao và sau đó Thành ủy Đà Nẵng đã có văn bản gửi Trung ương xin ý kiến để giới thiệu Hội đồng nhân dân Đà Nẵng bầu ông Chinh làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Đồng thời, gửi Bộ Nội vụ công văn giải trình thêm về việc này.

Ngày 17/4, Bộ Nội vụ đã có tờ trình báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ về việc này. Tại mục 4 của tờ trình số 2044 nêu rõ.

Căn cứ các quy định của Đảng và đối chiếu trường hợp cụ thể của ông Lê Trung Chinh - thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), Bộ Nội vụ nhận thấy: việc ông Chinh đến nhận công tác giữ chức vụ Bí thư quận ủy Ngũ Hành Sơn từ ngày 1/2/2016 (theo quyết định số 925 ngày 1/3/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng) là luân chuyển.

Và đến nay là chưa đủ thời gian luân chuyển theo quy định của Bộ Chính trị tại công văn số 590-CV/VPTW ngày 4/4/2016 của Văn phòng Trung ương Đảng đã thông báo.

Do đó chưa thể thống nhất giới thiệu để Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng bầu ông Lê Trung Chinh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.

Cũng tại tờ trình này, Bộ Nội vụ cũng dẫn ra quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử ban hành kèm theo quyết định số 68-QĐ/TW ngày 4/7/2007 của Bộ Chính trị (khóa X), hướng dẫn số 09-HD/BCTTW ngày 26/9/2007 của Ban Tổ chức Trung ương thì thời hạn luân chuyển cán bộ nói chung là từ ba năm trở lên.

Trường hợp thật sự cần thiết, do nhu cầu đặc biệt của việc sắp xếp, bố trí cán bộ thì mới điều động sớm hơn thời gian trên.

Công văn số 590-CV/VPTW ngày 4/4/2016 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Bộ Chính trị thì thời gian công tác của cán bộ tại nơi luân chuyển đến phải bảm đảm ít nhất là ba năm.

Tấn Tài