Ông Trương Tấn Sang đắc cử Chủ tịch nước

25/07/2011 08:23
(GDVN)-Với 487 đồng ý/496 phiếu phát ra, bằng 97,4%, ông Trương Tấn Sang đắc cử Chủ tịch nước

(GDVN) -Với 487 đồng ý/496 phiếu phát ra, bằng 97,4%, ông Trương Tấn Sang đắc cử Chủ tịch nước.

Đến 10h ngày 25/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhận được đầy đủ 63 biên bản tổng hợp ý kiến của 63 đoàn đại biểu Quốc hội cũng như phiếu thăm dò ý kiến của các đại biểu Quốc hội.

“Các đoàn đại biểu Quốc hội đều nhất trí với tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhân sự Chủ tịch nước là ông Trương Tấn Sang – Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng. Về kết quả phiếu xin ý kiến các đại biểu Quốc hội, trong tổng số 498 phiếu phát ra và thu về, có 100% số đại biểu Quốc hội tán thành với việc đề cử ông Trương Tấn Sang giữ chức vụ Chủ tịch nước”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng báo cáo trước Quốc hội.

 

Trong phần biểu quyết tại hội trường chiều nay (25/7) thông qua danh sách bầu Chủ tịch nước, có 99,40% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành danh sách bầu Chủ tịch nước là ông Trương Tấn Sang.

Ngày sau đó, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước. Với 496 đại biểu Quốc hội có mặt; 487 phiếu đồng ý/496 phiếu phát ra, ông Trương Tấn Sang đã đắc cử chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2011-2016.

Phát biểu với tư cách Chủ tịch nước, đồng chí Trương Tấn Sang trân trọng cảm ơn Đảng, nhân dân đã tín nhiệm bầu đồng chí giữ trọng trách Chủ tịch nước. “Tôi hiểu rằng, đây là vinh dự lớn lao nhưng cũng là nhiệm vụ nặng nề mà Đảng, nhân dân giao phó”, ông Trương Tấn Sang xúc động nói.

Đồng chí cũng hứa trước Đảng, Quốc hội và nhân dân sẽ nỗ hết minh trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; sống, làm việc vì lợi ích của nhân dân.

Cũng trong bài phát biểu đầu tiên với tư cách Chủ tịch nước, ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh: "Trong những năm tới, trên cương vị công tác của mình, tôi sẽ cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cùng với các tổ chức trong hệ thống chính trị, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Trong đó, tập trung vào việc xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh, thực sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Tiếp tục nhiệm vụ nâng cao chất lượng xây dựng và thực thi pháp luật, phát huy dân chủ, thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực của đất nước.

Đồng thời, tăng cường giám sát, thành kiểm tra, giữ nghiêm kỳ cương trong bộ máy nhà nước và xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực và phẩm chất tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới".

Tân Chủ Tịch nước cũng nhất mạnh, trong thời gian tới, cùng với cả hệ thống chính trị, đồng chí sẽ nỗ lực hết mình trong việc tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển kinh tế nhanh, bền vững kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; thực hiện thắng lợi mục tiêu tạo nền tảng để đến 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; quan tâm giả quyết việc làm, đổi mới cơ chế phân phối lương, thu nhập của cán bộ công chức, viên chức, người lao động; đổi mới căn bản hệ thống giáo dục, đào tạo, y tế; không ngững nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; chăm lo củng cô quốc phòng, an nình, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

“Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, với bản lĩnh và trí tuệ của con người Việt Nam, với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế… đất nước ta nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng nước Việt Nam dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam”, Chủ tịch nước kết thúc.

Ông Trương Tấn Sang năm nay 62 tuổi, quê xã Mỹ Hạnh (Đức Hòa, Long An), là cử nhân luật. Năm 1991, khi mới 42 tuổi, ông được bầu vào ủy viên Trung ương Đảng khóa 7. Liên tiếp các khóa 8, 9, 10, 11, ông Sang là ủy viên Bộ Chính trị.

Ông Sang là đại biểu Quốc hội các khóa 8, 10, 11. Tại kỳ bầu cử Quốc hội khóa 13, ông Sang ứng cử tại TP HCM.

Cũng như Chủ tịch nước khóa 12 Nguyễn Minh Triết, ông Trương Tấn Sang từng làm Bí thư Thành ủy TP HCM. Sau đó, ông trải qua các cương vị Trưởng ban kinh tế Trung ương, Thường trực Ban bí thư.

Ngay sau khi trúng cử, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc tờ trình giới thiệu danh sách đề cử Phó chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao.

Tư Khương

{iarelatednews articleid='8545,8546,8423,8374,8336,8308,8256,8214,8136,8051,7820'} 

alt