OPCW: Syria đã phá hủy tất cả các cơ sở sản xuất vũ khí hóa học

31/10/2013 15:34 Hồng Thủy
(GDVN) - OPCW cho biết cơ quan này hài lòng và đã xác minh các cơ sở sản xuất, chế tạo vũ khí hóa học của Syria đã bị phá hủy trên 23 điểm quan trọng.

Các thanh tra OPCW làm việc tại Syria.

Syria đã phá hủy tất cả các cơ sở sản xuất vũ khí hóa học cũng như cơ sở pha trộn theo đúng thời gian, lộ trình giải trừ vũ khí đầy tham vọng, các cơ quan giám sát vũ khí hóa học quốc tế cho biết trong một tài liệu Reuters thu thập được.

Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) cho biết họ đã kiểm tra 21 trong số 23 địa điểm cất giữ, sản xuất vũ khí hóa học trên toàn lãnh thổ Syria, 2 địa điểm kia quá nguy hiểm để kiểm tra nhưng các thiết bị và hóa chất đã được chuyển đến các địa điểm được kiểm tra.

OPCW cho biết cơ quan này hài lòng và đã xác minh các cơ sở sản xuất, chế tạo vũ khí hóa học của Syria đã bị phá hủy trên 23 điểm quan trọng.


Hồng Thủy