Phải hủy quyết định bổ nhiệm “không trong sáng” với cô Hà

20/06/2018 07:00 XUÂN DU
(GDVN) - Những trường hợp được bổ nhiệm không đúng quy định cần phải được xử lý đồng bộ để tạo ra tính răn đe trong công tác cán bộ.

Bổ nhiệm thế, cán bộ không có uy tín để làm việc

Câu chuyện bổ nhiệm không đúng quy định bà Lê Thị Thu Hà, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa đã được Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam phản ánh trong thời gian vừa qua cho thấy, nhận định trên là có cơ sở.

Cô Hà được "nâng đỡ không trong sáng" là vi phạm có hệ thống

Thậm chí, khi cơ quan có thẩm quyền đã nhận thức rõ việc bổ nhiệm cán bộ này không đúng quy định (việc bổ nhiệm bà Hà thiếu quy trình tuyển dụng công chức), nhưng cơ quan có trách nhiệm vẫn chưa có động thái quyết liệt trong việc xử lý vi phạm, hoặc có dấu hiệu đùn đẩy trách nhiệm.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa. Ảnh: Báo Giao thông vận tải.

Nói về tính pháp lý trong việc bổ nhiệm Bà Lê Thị Thu Hà, ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố khi họ chưa phải là công chức là không đúng quy định:

“Viên chức khi được tiếp nhận, bổ nhiệm vào các vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức trong các cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội thì phải thực hiện quy trình xét chuyển thành công chức.

Điều này đồng nghĩa với việc, cán bộ khi là viên chức, muốn được bổ nhiệm chức vụ Phó phòng Giáo dục và Đào tạo (vị trí là công chức) cần thực hiện quy trình chuyển thành công chức.

Nếu cán bộ lãnh đạo chưa phải là công chức thì làm sao lãnh đạo công chức? Anh phải là công chức, được bổ nhiệm mới lãnh đạo được công chức chứ”, ông Nguyễn Tiến Dĩnh nói.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng cho rằng, những trường hợp được bổ nhiệm không đúng quy định cần được xử lý đồng bộ để tạo ra tính răn đe trong công tác cán bộ.

“Vừa qua cơ quan có thẩm quyền đã hủy quyết định bổ nhiệm một số trường hợp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa được bổ nhiệm không đúng quy định. Như vậy, các trường hợp khác, tương tự, được bổ nhiệm không đúng quy định cũng cần phải hủy quyết định bổ nhiệm”, ông Nguyễn Tiến Dĩnh cho biết.

Phải làm rõ trách nhiệm người đứng đầu

Không chỉ riêng bà Lê Thị Thu Hà, thời điểm ông Đào Trọng Quy còn làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa, vị này còn bổ nhiệm hàng loạt cán bộ thiếu tiêu chuẩn (chúng tôi sẽ nêu rõ những vi phạm của ông Quy trong công tác cán bộ trong bài viết sau).

Tuy nhiên, đến nay, ông Đào Trọng Quy và các cán bộ có liên quan trước những vi phạm trong việc bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định vẫn chưa bị xử lý trách nhiệm.

Ông Ngô Văn Sửu. Ảnh đăng trên Báo Người đưa tin.

Ông Ngô Văn Sửu – nguyên Vụ trưởng Vụ 1 (Ủy ban Kiểm tra Trung ương) cho rằng, cần làm rõ những khuất tất phía sau quyết định bổ nhiệm nêu trên:

"Việc bổ nhiệm bà Hà theo kiểu “tiền trảm, hậu tấu” là sai quy định pháp luật. Nếu không có khuất tất, tại sao lại bổ nhiệm những cán bộ không đủ tiêu chuẩn? Việc bổ nhiệm này có chạy chọt hay tiêu cực nào khác không?”, ông Sửu đặt nghi vấn.

Nói rõ hơn về trách nhiệm của các cá nhân, tập thể trong vụ bổ nhiệm nói trên, ông Ngô Văn Sửu cho ý kiến: "Cần nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan tới việc bổ nhiệm không đúng quy định của pháp luật. Phải chỉ rõ vi phạm này từ phía cơ quan tham mưu, đến người ký quyết định bổ nhiệm...

Bên cạnh đó, phải thu hồi quyết định bổ nhiệm sai trái không kể người được bổ nhiệm là ai. 

Trường hợp cán bộ được bổ nhiệm không đủ tiêu chuẩn, nhưng sau đó cơ quan có thẩm quyền lại đề xuất hợp thức hóa, xin bổ sung tiêu chuẩn cho cán bộ này (bổ nhiệm trước, hoàn thiện tiêu chuẩn sau) thì sai lại càng sai thêm", ông Sửu nêu quan điểm.

XUÂN DU