Phì cười với những cảnh báo "có một không hai"

02/07/2012 14:14 Theo Đất Việt
Những cảnh báo dành cho các "quái xế", thông báo "triệu tập họp lớp" hay cấm đổ rác khiến nhiều người không khỏi nhịn được cười khi đọc.
 Học thuê cũng là một nghề.
 Hãy vác xe lên vai!
 Thêm một nghề mới?
 Giấy triệu tập họp lớp.
 Nỗi buồn cần giải tỏa, không thể đợi chờ.
Cảnh báo dành cho các quái xế
 Thông báo kỳ lạ: Mặc hay không mặc?
 Thông báo gửi kẻ trộm.
 Nhẹ tay kẻo đau ly.
 Thông báo rõ ràng, không tiếp các "yêu râu xanh"
 Dành cho người biết chữ!
 Lời khẩn cầu thảm thiết.
Theo Đất Việt