Phiến quân Libya sục sạo trong hầm bí mật của Tổng thống Gaddafi

(GDVN) - Lực lượng vũ trang của phiến quân Libya đã mở các đợt tấn công nhằm vào huyện Abu Salim.

Cảnh phiến quân xâm nhập vào boongke bí mật của đại tá Gaddafi

Cảnh phiến quân xâm nhập vào boongke bí mật của đại tá Gaddafi

Cảnh phiến quân xâm nhập vào boongke bí mật của đại tá Gaddafi

Cảnh phiến quân xâm nhập vào boongke bí mật của đại tá Gaddafi

Cảnh phiến quân xâm nhập vào boongke bí mật của đại tá Gaddafi

Cảnh phiến quân xâm nhập vào boongke bí mật của đại tá Gaddafi

Cảnh phiến quân xâm nhập vào boongke bí mật của đại tá Gaddafi

Cảnh phiến quân xâm nhập vào boongke bí mật của đại tá Gaddafi

Đang tải tin...