Phiến quân Libya sục sạo trong hầm bí mật của Tổng thống Gaddafi

26/08/2011 07:18
(GDVN) - Lực lượng vũ trang của phiến quân Libya đã mở các đợt tấn công nhằm vào huyện Abu Salim.
Cảnh phiến quân xâm nhập vào boongke bí mật của đại tá Gaddafi
Cảnh phiến quân xâm nhập vào boongke bí mật của đại tá Gaddafi
Cảnh phiến quân xâm nhập vào boongke bí mật của đại tá Gaddafi
Cảnh phiến quân xâm nhập vào boongke bí mật của đại tá Gaddafi
Cảnh phiến quân xâm nhập vào boongke bí mật của đại tá Gaddafi
Cảnh phiến quân xâm nhập vào boongke bí mật của đại tá Gaddafi
Cảnh phiến quân xâm nhập vào boongke bí mật của đại tá Gaddafi
Cảnh phiến quân xâm nhập vào boongke bí mật của đại tá Gaddafi