Phó thủ tướng: Nhất quán trong giải quyết tình hình biển Đông

21/07/2011 07:53
(GDVN) - "Trước tình hình và diễn biến phức tạp, chúng ta cần hành động kiên quyết, kịp thời, phù hợp với pháp luật QT, đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước".

(GDVN) - "Trước tình hình và diễn biến phức tạp, chúng ta cần hành động kiên quyết, kịp thời, phù hợp với pháp luật quốc tế, đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước, huy động sức mạnh của toàn dân để bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia", báo cáo của Chính phủ tại phiên khai mạc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 13, sáng nay (21/7) do Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng trình bày nêu rõ.

Ưu tiên hàng đầu cho việc kiềm chế lạm phát

Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho biết: Chính phủ cũng đã báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến chỉ đạo và ra Kết luận số 02/KL-TW về tình hình kinh tế - xã hội trong năm 2011 và báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XII ban hành Nghị quyết số 59/2011/QH12, trong đó nhấn mạnh chủ trương: Tập trung ưu tiên hàng đầu cho việc kiềm chế lạm phát; ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội; coi đây vừa là nhiệm vụ cấp bách ngắn hạn của năm 2011, vừa là nhiệm vụ quan trọng của một vài năm tiếp theo.

Tình hình kinh tế - xã hội nước ta 6 tháng đầu năm 2011  đã đạt được những kết quả tích cực

Tình hình kinh tế - xã hội nước ta 6 tháng đầu năm 2011đã đạt
được những kết quả tích cực

Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, các ngành, các cấp đã khẩn trương xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp đã đề ra. Với sự đồng thuận của toàn xã hội, nỗ lực, cố gắng vượt bậc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội nước ta 6 tháng đầu năm 2011 đã đạt được những kết quả tích cực.

Nhờ kiên quyết kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô được xác định là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu, nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm soát giá cả, điều tiết cung cầu, bình ổn thị trường, mức tăng giá tiêu dùng đã chậm lại và có xu hướng giảm (tháng 4 là 3,32%, tháng 5 là 2,21%, tháng 6 là 1,09%).

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) 6 tháng đầu năm 2011 ước đạt 5,57%, mặc dù thấp hơn tốc độ tăng 6 tháng đầu năm 2010 và thấp hơn chỉ tiêu cả năm 2011 đã được Quốc hội thông qua nhưng đây là một nỗ lực rất lớn của cả nước trong bối cảnh còn nhiều khó khăn.

"Chúng ta cần hành động kiên quyết, kịp thời, phù hợp với pháp luật quốc tế".

Phó Thủ tướng thường trực tiếp tục nêu, trong tình hình thế giới và khu vực diễn biến hết sức phức tạp, Đảng và Nhà nước đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần bảo đảm thắng lợi bầu cử Quốc hội khoá XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Đã thực hiện các giải pháp đồng bộ, kiên quyết để kiểm soát, xử lý kịp thời, bảo đảm trật tự an toàn và ổn định xã hội; thực hiện các giải pháp thích hợp để bảo đảm an ninh trật tự ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Thực hiện nhất quán chủ trương đàm phán hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế để giải quyết tình hình phức tạp trên biển Đông; chủ động, tích cực đấu tranh ngoại giao và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của các nước trong khu vực và trên thế giới, các diễn đàn quốc phòng - an ninh khu vực, tiếp xúc song phương, đa phương; đồng thời, triển khai kiên quyết và đồng bộ các biện pháp để bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ ngư dân đánh bắt hải sản, các hoạt động kinh tế - thương mại, khai thác, thăm dò dầu khí, tài nguyên khoáng sản trên vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia.

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh; đặc biệt trước tình hình và diễn biến phức tạp, chúng ta cần hành động kiên quyết, kịp thời, phù hợp với pháp luật quốc tế, đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước, huy động sức mạnh của toàn dân để bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia. Thực hiện phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng vùng biên giới, hải đảo; tăng cường sự chủ động của các địa phương trong việc xây dựng tiềm lực kinh tế kết hợp với quốc phòng.

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, thực hiện đồng bộ các giải pháp để chủ động ngăn chặn, làm thất bại các âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch, các băng nhóm tội phạm; quan tâm giải quyết tốt các vấn đề dân tộc, tôn giáo, xử lý các tệ nạn xã hội, bảo đảm vững chắc an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

{iarelatednews articleid='7468,4633,1718,8214,8136,8051,7820,7506,5638,2894,1719'}

Tư Khương

alt