Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam nói về ứng dụng VssID?

18/11/2020 16:19 Thu Giang
GDVN- Ông Phạm Lương Sơn - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời phỏng vấn về ứng dụng VssID.

Sau nhiều nỗ lực, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang đưa vào ứng dụng VssID, tạo thuận lợi hơn cho người dân khi tham gia bảo hiểm.

Vậy việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, việc ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa quản lý Bảo hiểm xã hội cũng được Bảo hiểm xã hội Việt Nam hết sức chú trọng, ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại hiệu quả như thế nào?

Chủ trương của Nhà nước khuyến khích đầu tư phát triển công nghệ và phương tiện kỹ thuật tiên tiến để quản lý, thực hiện hiệu quả chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế hướng đến chính phủ điện tử. Trong thời gian tới, ngành Bảo hiểm xã hội sẽ triển khai những nội dung gì trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin?

Để có thể hoàn thành những nhiệm vụ đặt ra, thời gian tới, ngành Bảo hiểm xã hội sẽ tập trung triển khai các giải pháp gì?

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trân trọng gửi tới quý độc giả phần trả lời của ông Phạm Lương Sơn - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thu Giang