Phóng sự trải nghiệm về ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số

17/11/2020 15:37
Thu Giang
GDVN- VssID - Bảo hiểm xã hội số là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái chuyển đổi số phục vụ người dân của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Phóng sự trải nghiệm về ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động

Thu Giang