Quân đội Nga: “Thao trường nhiều mồ hôi, chiến trường ít đổ máu”

30/11/2011 16:29 Lê Dũng (tổng hợp từ báo Nga)
(GDVN) - “Thao trường nhiều mồ hôi, chiến trường ít đổ máu” là một câu nói nổi tiếng và có lẽ nó không sai đối với quân đội của bất cứ quốc gia, thậm chí là bất kể nghành nghề, lĩnh vực nào của đời sống. “Thao trường nhiều mồ hôi, chiến trường ít đổ máu” cũng là tên của một chùm ảnh ghi lại quá trình luyện tập phát triển khả năng ứng phó toàn diện của binh sỹ quân đội Nga tại một trung tâm đánh giá công tác huấn luyện ở khu vực Vladimir, cách Moscow khoảng 200 km về phía đông.
Các học viên tham gia kỳ kiểm định phải tham gia các kỳ thi như lái xe thiết giáp, bắn súng bộ binh, kết nối thiết bị thông tin, thể lực, nhập vai bắn tỉa….
Các quân nhân tham gia kỳ "sát hạch" ở nội dung điều khiển xe thiết giáp chiến đấu
Các quân nhân tham gia kỳ "sát hạch" ở nội dung điều khiển xe thiết giáp chiến đấu
Các quân nhân tham gia kỳ "sát hạch" ở nội dung điều khiển xe thiết giáp chiến đấu
Các quân nhân tham gia kỳ "sát hạch" ở nội dung điều khiển xe thiết giáp chiến đấu
Các quân nhân tham gia kỳ "sát hạch" ở nội dung điều khiển xe thiết giáp chiến đấu
Các quân nhân tham gia kỳ "sát hạch" ở nội dung điều khiển xe thiết giáp chiến đấu
Các quân nhân tham gia kỳ "sát hạch" ở nội dung điều khiển xe thiết giáp chiến đấu
Thực hành nội dung trinh sát, sử dụng vũ khí tấn công bộ binh, bắn tỉa
Thực hành nội dung trinh sát, sử dụng vũ khí tấn công bộ binh, bắn tỉa
Thực hành nội dung trinh sát, sử dụng vũ khí tấn công bộ binh, bắn tỉa
Thực hành nội dung trinh sát, sử dụng vũ khí tấn công bộ binh, bắn tỉa
Thực hành nội dung trinh sát, sử dụng vũ khí tấn công bộ binh, bắn tỉa
Thực hành nội dung trinh sát, sử dụng vũ khí tấn công bộ binh, bắn tỉa
Thực hành nội dung trinh sát, sử dụng vũ khí tấn công bộ binh, bắn tỉa
Thực hành nội dung trinh sát, sử dụng vũ khí tấn công bộ binh, bắn tỉa
Thực hành nội dung trinh sát, sử dụng vũ khí tấn công bộ binh, bắn tỉa
Thực hành nội dung trinh sát, sử dụng vũ khí tấn công bộ binh, bắn tỉa
Thực hành chiến thuật bộ binh cấp đơn vị
Thực hành chiến thuật bộ binh cấp đơn vị
Thực hành chiến thuật bộ binh cấp đơn vị
Thực hành chiến thuật bộ binh cấp đơn vị
Thực hành chiến thuật bộ binh cấp đơn vị
Thực hành chiến thuật bộ binh cấp đơn vị
Thực hành chiến thuật bộ binh cấp đơn vị
Thực hành chiến thuật bộ binh cấp đơn vị
Lê Dũng (tổng hợp từ báo Nga)