Quân đội nhân dân Việt Nam qua ống kính của phóng viên AFP

27/08/2011 09:04 Quân Cơ (Ảnh AFP)
(GDVN) - Những hình ảnh tư liệu về Quân đội nhân dân Việt Nam dưới góc máy của các phóng viên hãng thông tấn pháp AFP.
Quân đội nhân dân Việt Nam dưới góc máy của các phóng viên hãng thông tấn pháp AFP
Quân đội nhân dân Việt Nam dưới góc máy của các phóng viên hãng thông tấn pháp AFP
Quân đội nhân dân Việt Nam dưới góc máy của các phóng viên hãng thông tấn pháp AFP
Quân đội nhân dân Việt Nam dưới góc máy của các phóng viên hãng thông tấn pháp AFP
Quân đội nhân dân Việt Nam dưới góc máy của các phóng viên hãng thông tấn pháp AFP
Quân đội nhân dân Việt Nam dưới góc máy của các phóng viên hãng thông tấn pháp AFP
Quân đội nhân dân Việt Nam dưới góc máy của các phóng viên hãng thông tấn pháp AFP
Quân đội nhân dân Việt Nam dưới góc máy của các phóng viên hãng thông tấn pháp AFP
Quân đội nhân dân Việt Nam dưới góc máy của các phóng viên hãng thông tấn pháp AFP
Quân đội nhân dân Việt Nam dưới góc máy của các phóng viên hãng thông tấn pháp AFP
Quân đội nhân dân Việt Nam dưới góc máy của các phóng viên hãng thông tấn pháp AFP
Quân đội nhân dân Việt Nam dưới góc máy của các phóng viên hãng thông tấn pháp AFP
Quân đội nhân dân Việt Nam dưới góc máy của các phóng viên hãng thông tấn pháp AFP
Quân đội nhân dân Việt Nam dưới góc máy của các phóng viên hãng thông tấn pháp AFP
Quân Cơ (Ảnh AFP)