Quân đội Việt Nam qua những hình ảnh đẹp (P4)

23/12/2011 11:49 Lê Mai (tổng hợp)
(GDVN) - Tổng hợp những hình ảnh đẹp về hoạt động huấn luyện, sinh hoạt và công tác của quân đội Việt Nam.
Ảnh: Vũ Trung Kiên
Lê Mai (tổng hợp)