Quảng Ninh có Chủ tịch tỉnh mới

06/07/2019 07:41 LÃ TIẾN
(GDVN) - Tại kỳ họp bất thường, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa 13 đã bầu 2 chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày 5/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) thực hiện công tác bầu lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Đọc;

Hội đồng nhân dân tỉnh nghe tờ trình giới thiệu ông Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy để bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh bỏ phiếu bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 (Ảnh: CTV)

Các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu, kết quả ông Nguyễn Xuân Ký đã trúng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021 với 71/71 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Xuân Ký trân trọng cảm ơn các vị đại biểu đã luôn giúp đỡ ông trong quá trình công tác, đồng thuận, tin cậy giới thiệu ứng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ông Ký khẳng định, trên cương vị công tác mới, sẽ nỗ lực hết sức mình, nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động, tích cực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

"Với trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi sẽ cùng tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục tập trung triển khai nghiêm túc các chương trình công tác, nghị quyết của Hội đồng nhân dân;

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh; cải cách hành chính, cải cách thể chế, giữ vững môi trường đầu tư kinh doanh;

Xây dựng xã hội kỷ cương, công bằng; giám sát thúc đẩy triển khai các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm, bức xúc…”, ông Nguyễn Xuân Ký nói.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: CTV)

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã giới thiệu nhân sự bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, được giới thiệu để bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu, kết quả ông Nguyễn Văn Thắng đã trúng cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021 với 71/71 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Thắng cam kết sẽ đền đáp niềm tin của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân, của cử tri và nhân dân tỉnh Quảng Ninh bằng những kết quả cụ thể, những con số cụ thể.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: CTV)

“Là người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi sẽ cùng tập thể Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đề ra.

Trong đó trọng tâm vào các nội dung như: Thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn toàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ nhanh những khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục hành chính để sớm đưa các dự án vào khai thác đem lại hiệu quả về kinh tế - xã hội.

Cải thiện mạnh mẽ và thực chất hơn môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng giữa các doanh nghiệp.

Xây dựng các giải pháp mạnh mẽ, đột phá nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu GRDP;

Thu ngân sách với hạ tầng du lịch, sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng, đẳng cấp quốc tế, mang đậm bản sắc văn hóa con người Quảng Ninh…”, ông Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

LÃ TIẾN