Quốc hội chất vấn Thủ tướng, 4 bộ trưởng và thống đốc

21/11/2011 06:00 Th.Dũng/Người lao động
Hôm nay (21-11), kỳ họp thứ hai Quốc hội (QH) khóa XIII bước sang tuần làm việc cuối cùng.

Trong tuần làm việc thứ sáu này, QH sẽ dành 2 ngày rưỡi để QH chất vấn và nghe trả lời chất vấn của Thủ tướng, 4 bộ trưởng (GTVT, Tài chính, GD-ĐT, NN-PTNT) và thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng QH, cho biết điểm mới của phiên chất vấn tại kỳ họp này là các ý kiến chất vấn được tập trung vào nhóm vấn đề, không dàn trải. Với các câu hỏi quá cụ thể, thuộc địa phương, bộ trưởng sẽ ghi nhận lại. QH sẽ lựa chọn vấn đề để ra nghị quyết và là cơ sở để giám sát trong quá trình hậu chất vấn.  

Trong tuần làm việc này, QH sẽ thảo luận nhiều dự án luật như Luật Công đoàn (sửa đổi), Bộ Luật Lao động (sửa đổi), Luật Giám định tư pháp. Trưởng Ban Dân nguyện trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tám và kỳ họp thứ chín, QH khóa XII…

Th.Dũng/Người lao động