Quốc hội sắp bầu Phó Thủ tướng thay ông Nguyễn Thiện Nhân

12/09/2013 18:09 Diệu Linh
(GDVN) - Tại phiên họp của Ủy ban TVQH hôm nay, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội – ông Nguyễn Hạnh Phúc đã thông tin sơ bộ về kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII, kéo dài từ 21/10 đến 4/12, quyết định nhiều nội dung quan trọng như Hiến pháp sửa đổi, Luật Đất đai sửa đổi và các vị trí nhân sự cấp cao.

Theo đó, Quốc hội dự kiến dành 4 ngày để thảo luận và thông qua Hiến pháp, sau đó là 9 dự luật gồm: Luật tiếp công dân; Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Luật đấu thầu (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi); Luật việc làm; Luật đất đai (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chứng.

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII sẽ miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng với ông Nguyễn Thiện Nhân.

Quốc hội cũng sẽ dành thời gian cho ý kiến về 11 dự án luật, trong đó đáng chú ý có dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế; Luật phá sản (sửa đổi); Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật đầu tư công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Nương - Trưởng ban Công tác đại biểu cho biết, Quốc hội sẽ dánh ít nhất 3 buổi để làm công tác nhân sự: Miễn nhiệm chức danh Phó Thủ tướng với ông Nguyễn Thiện Nhân vừa được cử làm Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, đồng thời bầu Phó Thủ tướng mới;bầu bổ sung một số chức danh phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và Phó chủ nhiệm ủy ban.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị: “Cần phải quán triệt với các đoàn đại biểu là trong thời gian diễn ra kỳ họp, các ĐBQH thu xếp thời gian tập trung để đạt hiệu quả cao nhất, không đi công tác nước ngoài trừ những trường hợp bất khả kháng. Kỳ họp lần này có nhiều nội dung rất quan trọng, như thông qua Hiến pháp sửa đổi, Luật đất đai sửa đổi… cho nên đề nghị các đoàn thực hiện nghiêm túc việc này”.

Diệu Linh