Rèn luyện kỹ năng quân sự cho sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học

09/03/2012 20:25 Theo QĐND
Theo kế hoạch, các sinh viên hệ cao đẳng sẽ phải trải qua ba học phần.

Một ngày đầu tháng 3 chúng tôi đến Trung tâm Giáo dục quốc phòng (GDQP)- Trường Đại Học Hải Phòng. Trước đó Trung tâm mới được đầu tư xây dựng, cơ sở vật chất của Trung tâm rất khang trang và hiện đại, gồm:

Khu trung tâm Sở chỉ huy, ký túc xá, giảng đường trung tâm, hội trường lớn, nhà ăn tập thể, thư viện và hệ thống thao trường tổng hợp… Trong cùng thời điểm, Trung tâm có thể tiếp nhận và đào tạo GDQP cho trên 1200 sinh viên. Tại thời điểm này, Trung tâm đang tập trung đào tạo hơn 700 sinh viên hệ cao đẳng kế toán thuộc Đại học Hải Phòng.

inh viên Trường Đại học Hải Phòng học tập về kiến thức QP-AN

Theo kế hoạch, các sinh viên hệ cao đẳng sẽ phải trải qua ba học phần. Cùng với nội dung: Đường lối quân sự của Đảng về công tác QP-AN, các học viên sẽ được trang bị những vấn đề cơ bản về quân sự chung; chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK,

trong đó có một số nội dung cơ bản về bản đồ, địa hình quân sự; tính năng, tác dụng, cách sử dụng các loại vũ khí bộ binh… Bên cạnh đó, các học viên cũng sẽ được huấn luyện thành thạo một số động tác đội ngũ cá nhân, điều lệnh quản lý bộ đội…

Để nâng cao chất lượng giảng dạy và quản lý sinh viên, hằng năm Trung tâm đều tổ chức cho cán bộ giáo viên đi dự đi dự các lớp tập huấn bồi dưỡng về nội dung, phương pháp giáo trình, chương trình giáo dục QP-AN do trên tổ chức;

khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên tự học tập, nghiên cứu để nâng cao chất lượng giảng dạy; chú trọng tổ chức các hội thi về cán bộ quản lý, giáo viên dạy giỏi; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các bộ phận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Tất cả các đợt huấn luyện đều tiến hành tổ chức hội thao kiểm tra một các nội dung về kỹ thuật bắn súng, điều lệnh đội ngũ giữa các đại đội học viên, biểu dương kịp thời các đơn vị học tập, rèn luyện tốt, nhằm thúc đẩy phong trào thi đua và không khí học tập của các sinh viên.

Thượng tá Nguyễn Đức Thép, Phó giám đốc Trung tâm GDQP Trường Đại học Hải Phòng cho rằng, một trong những yếu tố bảo đảm chất lượng công tác GDQP trong những năm qua đó là Trung tâm luôn đặc biệt chú trọng làm tốt công tác tiếp nhận học viên,

tổ chức biên chế, động viên tư tưởng, quán triệt đầy đủ mục đích yêu cầu của công tác này ngay tại đầu mỗi khoá học, do vậy sau thời gian học tập, rèn luyện hầu hết các sinh viên đều có sự chuyển biến về nhận thức và hành động, phát huy vai trò trách nhiệm, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Theo QĐND