Siết chặt quản lý thuê bao di động trả trước

03/09/2011 07:03 Theo Minh Nam/Thanh niên
Các doanh nghiệp thông tin di động phải tiến hành rà soát để phát hiện và chỉnh sửa những thông tin không chính xác; công việc này hoàn thành trước 1.1.2012.

Nhằm lập lại trật tự trong hoạt động thuê bao di động trả trước, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Mạnh Hà vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường quản lý thông tin thuê bao di động trả trước trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TP yêu cầu các doanh nghiệp thông tin di động từ ngày 15.9.2011 phải triển khai các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để đảm bảo sự chính xác của thông tin thuê bao di động trả trước đăng ký mới như đối với thuê bao di động trả sau. Đối với các thuê bao di động trả trước đã đăng ký hoạt động, các doanh nghiệp thông tin di động phải tiến hành rà soát để phát hiện và chỉnh sửa những thông tin không chính xác; công việc này hoàn thành trước 1.1.2012.

UBND TP cũng chỉ đạo Sở Thông tin - Truyền thông từ ngày 1.10 tiến hành kiểm tra, thanh tra đối với 7 doanh nghiệp thông tin di động về công tác quản lý thuê bao di động trả trước trên địa bàn TP; báo cáo UBND TP xử lý nếu phát hiện sai phạm.

Theo Minh Nam/Thanh niên