Sửa đổi Quy chế ứng phó sự cố hóa chất độc

16/01/2020 06:00 Nhật Minh
(GDVN) - Danh mục các loại hóa chất độc tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg sửa đổi...

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc ban hành kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 1/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, danh mục các loại hóa chất độc tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung như sau: Loại bỏ Oxy tại số thứ tự 27 ra khỏi Danh mục; bổ sung Thủy ngân và các hợp chất Thủy ngân, ngưỡng tồn trữ 1 kg vào Danh mục.

Ảnh minh họa: Báo Đại biểu Nhân dân

Quyết định cũng sửa đổi Khoản 2 Điều 6 (xây dựng và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất độc).

Cụ thể, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất độc cấp tỉnh, trình Bộ Công Thương phê duyệt, trừ các Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất độc trên biển thực hiện theo Khoản 6 Điều 56 của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 25/6/2015.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 28/2/2020.

Nhật Minh