Sức mạnh không quân Thái Lan

29/02/2012 15:57 Lê Mai (tổng hợp)
(GDVN) - Một số hình ảnh về các chiến đấu cơ, máy bay huấn luyện có trong trang bị của Không quân Thái Lan.
Lê Mai (tổng hợp)