Súng, pháo do Nga, Mỹ, Việt Nam chế tạo trong Bảo Tàng Vũ Khí

14/03/2012 14:26 Lê Phương
(GDVN) - Bảo tàng vũ khí Việt Nam thuộc Tổng cục kỹ thuật, Bộ quốc phòng, có địa chỉ tại tổ 17, phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội. Bảo tàng hiện trưng bày hơn 1000 hiện vật, trong đó có nhiều loại vũ khí của Quân đội Việt Nam sử dụng trong các cuộc chiến tranh chống kẻ thù xâm lược. Đây là bảo tàng chuyên ngành kỹ thuật quân sự mang nét đặc thù riêng.
Pháo phòng không 57mm C-60: Pháo được thiết kế năm 1950 tại Liên Xô và đã từng tham gia các cuộc chiến tranh như: Việt Nam, Nội chiến Campuchia, chiến tranh Iran, Iraq.
Thông số Kỹ thuật: Cỡ nòng: 57mm; trọng lượng:4660kg; chiều dài:8,5m; chiều cao: 2,37m; kíp chiến đấu 7 người; tốc đọ bắn 120 viên/phút.
Pháo phòng không 100mm KC-19: Được thiết kế bởi kỹ sư quân sự L.V.Lulyev và được sản xuất tại Liên Xô.
Thông số Kỹ thuật: Cỡ nòng: 100mm; trọng lượng: 9550kg; chiều dài: 9,45m; chiều rộng: 2,35m; Chiều cao: 1,60m; kíp chiến đấu 15 người; tốc độ bắn 15 viên/phút; sơ tốc đạn: 1000m/s.
Ngoài số vũ khí được trưng bày ngoài trời, bảo tàng còn có một không gian trưng bày rất đa dạng và phong phú về mặt số lượng ở trong nhà như: đạn, súng phóng lựu, tiểu liên …
Đây là bộ sưu tập đạn pháo mặt đất 152mm/37 và 122mm D74 do Liên Xô sản xuất.
Tên lửa B72 Maket
Bộ sưu tập đạn tên lửa A72, đạn cao xạ 37mm, đạn cao xạ 47mm C-60 và đạn cao xạ 100mm KC-19 do Liên Xô sản xuất.
Đây là hai khẩu súng phóng  lựu MK 18 và MK19 do Mỹ sản xuất.
Bộ sưu tập súng phòng lựu
Bộ sưu tập súng Trung và Đại Liên, trong bộ sưu tập gồm có: súng Trung liên RPK, PBA, M24/29 và súng Đại liên: M60, Gun 6 nòng, MG-34…
Bộ sưu tập súng Trung và Đại Liên, trong bộ sưu tập gồm có: súng Trung liên RPK, PBA, M24/29 và súng Đại liên: M60, Gun 6 nòng, MG-34…
Bộ sưu tập súng tiểu liên, trong bộ sưu tập gồm có: Súng tiểu liên M50, Uzi, AZ, Thomson, AR15 Commando, AK-47, MAS – 49, CMC, M45B, AR15 – M16 ….
Bộ sưu tập súng tiểu liên, trong bộ sưu tập gồm có: Súng tiểu liên M50, Uzi, AZ, Thomson, AR15 Commando, AK-47, MAS – 49, CMC, M45B, AR15 – M16 ….
Bộ sưu tập súng tiểu liên, trong bộ sưu tập gồm có: Súng tiểu liên M50, Uzi, AZ, Thomson, AR15 Commando, AK-47, MAS – 49, CMC, M45B, AR15 – M16 ….
Bộ sưu tập súng trường trong bộ sưu tập gồm có: Súng trường thiện xạ CBA, súng trường M 1017, súng trường thiện xạ M14, súng trường MK1, MAS 1936, CACBIN M2, CACBIN M1, K44, CKC, K63, MAS 1902 …
Bộ sưu tập súng trường trong bộ sưu tập gồm có: Súng trường thiện xạ CBA, súng trường M 1017, súng trường thiện xạ M14, súng trường MK1, MAS 1936, CACBIN M2, CACBIN M1, K44, CKC, K63, MAS 1902 …
Bộ sưu tập súng trường trong bộ sưu tập gồm có: Súng trường thiện xạ CBA, súng trường M 1017, súng trường thiện xạ M14, súng trường MK1, MAS 1936, CACBIN M2, CACBIN M1, K44, CKC, K63, MAS 1902 …
Bộ sưu tập súng kíp, tất cả các loại súng kíp trong bộ sưu tập này đều do Việt Nam tự chế tạo trong thời kỳ kháng chiến.
Bộ sưu tập súng kíp, tất cả các loại súng kíp trong bộ sưu tập này đều do Việt Nam tự chế tạo trong thời kỳ kháng chiến.
Bộ sưu tập súng ngắn, trong ảnh là các loại súng ngắn ám sát như: ATTRA, DRADOGA, RECK, MADISON, BROWNING …
Bộ sưu tập súng ngắn, trong ảnh là các loại súng ngắn ám sát như: ATTRA, RECK và súng ngắn 7,65mm WEBLEY…..
Bộ sưu tập súng ngắn, trong ảnh là các loại súng ngắn ám sát như: WALTHER 6,35mm, súng ngắn 7,65mm MAB, súng ngắn ổ quay 5,56mm RG …
Bộ sưu tập súng ngắn, trong ảnh là các loại súng ngắn như: súng ngắn 7,65mm MAB, súng ngắn 7,65mm WTEMER …
Bộ sưu tập súng ngắn, trong ảnh là các loại súng ngắn như: súng ngắn 7,65mm MF S.ETIÊNN, ATTRA, DRADOGA ….
Lê Phương