Tạo sự chuyển biến trong công tác đấu tranh phòng ngừa tệ nạn ma túy

09/12/2013 11:15 Hồng Anh (Tổng hợp)
(GDVN) - Ðể tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012-2015, chúng ta cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, gắn với phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm ma túy và người nghiện ma túy tại cộng đồng.
Ðảng, Nhà nước và Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo, lập Ủy ban quốc gia về phòng, chống ma túy. Ðáng chú ý, Chỉ thị số 06, ngày 30-11-1996 và Chỉ thị số 21, ngày 26-3-2008, do  Bộ Chính trị ban hành đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành; phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân tham gia phòng, chống ma túy.

Lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy từng bước được củng cố về tổ chức và nâng cao năng lực, đấu tranh có hiệu quả nhiều vụ phạm tội về ma túy. Công tác tổ chức cai nghiện được triển khai rộng khắp tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, góp phần ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng tội phạm và tệ nạn ma túy.

Ðể tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012-2015, chúng ta cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, gắn với phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm ma túy và người nghiện ma túy tại cộng đồng.

Ảnh minh họa.

Cần coi công tác phòng, chống ma túy là trách nhiệm của toàn xã hội. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tỉnh, thành phố, các ngành, các cấp và cần quy định rõ, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, bị xử lý, nếu để xảy ra tình trạng phức tạp về ma túy.

Trước mắt, các cơ quan chức năng cần làm tốt công tác hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; tập trung lực lượng, kiểm soát ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy thẩm lậu vào nước ta; liên tục mở các đợt cao điểm và sử dụng đồng bộ các biện pháp đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy; bóc gỡ, vô hiệu hóa các đường dây, tụ điểm mua, bán, vận chuyển, tàng trữ  và sử dụng trái phép các chất ma túy ở trong nước, không để tái trồng cây có chất ma túy.

Ðồng thời, tổ chức cai nghiện cho tất cả những người nghiện ma túy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện và nhân rộng các mô hình cai nghiện có hiệu quả; chặn đứng số người nghiện mới, từng bước làm giảm dần số người nghiện tại các địa bàn dân cư.

Cuộc chiến chống tội phạm ma túy còn hết sức cam go và khốc liệt. Nếu chúng ta tiến hành các giải pháp một cách quyết liệt, đồng bộ; đồng thời huy động sự tham gia rộng rãi của toàn xã hội, tin tưởng rằng, công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy sẽ đạt kết quả tích cực hơn, từng bước đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội./.

Hồng Anh (Tổng hợp)