Tập Cận Bình chỉ thị huấn luyện QS, tăng cường năng lực chiến tranh

30/11/2013 09:38 Hồng Thủy (Nguồn: Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Ông Bình chỉ thị, các khóa huấn luyện phải tập trung vào những nội dung cần thiết nhất để chống lại một cuộc chiến tranh và những gì (các đơn vị) còn đang yếu nhất, mô phỏng sát thực tế chiến đấu.

Ông Tập Cận Bình úy lạo tinh thần lính mới khi xuống thăm 1 trường bắn huấn luyện tân binh quân khu Tế Nam hôm 28/11.

Tân Hoa Xã ngày 29/11 đưa tin, ngày 28/11 ông Tập Cận Bình đã tới thị sát quân khu Tế Nam và chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc đối với quân đội, tăng cường khả năng tác chiến và xây dựng một lực lượng dự bị chiến lược mạnh mẽ.

"Mặc dù cuộc sống đã trở nên tốt hơn, nhưng chúng ta không thể lãng quên lịch sử và những người đã hy sinh cho sự ra đời của Trung Quốc", ông Tập Cận Bình phát biểu.

Đến thăm Bộ Tư lệnh quân khu Tế Nam ở Sơn Đông, ông Bình đã tới thị sát một doanh trại huấn luyện tân binh và khích lệ những người lính trẻ hãy chăm chỉ luyện tập.

Trong cuộc họp với Bộ Tư lệnh quân khu Tế Nam, Tập Cận Bình nhấn mạnh, huấn luyện quân sự là việc rất quan trọng để tăng cường năng lực chiến tranh của quân đội Trung Quốc. 

Ông Bình chỉ thị, các khóa huấn luyện phải tập trung vào những nội dung cần thiết nhất để chống lại một cuộc chiến tranh và những gì (các đơn vị) còn đang yếu nhất, mô phỏng sát thực tế chiến đấu.

Tập Cận Bình kêu gọi các tướng tìm hiểu và thực hiện tốt nghị quyết về chiến lược quốc phòng và cải cách quân sự được hội nghị Trung ương 3 đảng Cộng sản Trung Quốc mới thông qua.

Nghị quyết mới này hứa hẹn sẽ tối ưu hóa quy mô và cấu trúc quân đội Trung Quốc, cải cách hệ thống lãnh đạo, tổ chức và giảm bớt nhân sự.
Hồng Thủy (Nguồn: Tân Hoa Xã)