Tập Cận Bình triệu hơn 200 tướng về Phúc Kiến?

29/10/2014 15:32 Hồng Thủy
(GDVN) - Hội nghị Cổ Điền lần này Tập Cận Bình đang mưu tính điều gì là chuyện rất đáng theo dõi, quan sát.
Ông Tập Cận Bình trong một lần thị sát tập trận.

Đa Chiều ngày 29/10 đưa tin, theo truyền thông Hồng Kông và Đài Loan, trong hai ngày 29 và 30/10, ông Tập Cận Bình triệu tập hơn 200 tướng lĩnh về thị trấn Cổ Điền huyện Thượng Hàng thành phố Long Nham tỉnh Phúc Kiến tỉnh Phúc Kiến họp quân chính.

Cuộc họp này đáng chú ý bởi nó diễn ra tại nơi cách đây 85 năm Mao Trạch Đông đã triệu tập "hội nghị Cổ Điền" xác lập vị trí lãnh tụ của mình trong quân đội cũng như nguyên tắc "đảng lãnh đạo quân đội".

Trước đó, ông Tập Cận Bình cũng dự hội thảo và đưa ra chỉ đạo về lĩnh vực văn nghệ của Trung Quốc cũng khiến người ta nhớ đến hội nghị văn nghệ Diên An 72 năm trước. Trong hội nghị đó Mao Trạch Đông yêu cầu văn nghệ cũng phải vì chính trị, phục vụ cho chính trị và đặt trực tiếp dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc. Một số nhà quan sát cho rằng, hội nghị Cổ Điền lần này Tập Cận Bình đang mưu tính điều gì là chuyện rất đáng theo dõi, quan sát.

Tờ Vượng Báo của Đài Loan tiết lộ, sau khi kết thúc hội nghị trung ương 4 đảng Cộng sản Trung Quốc, Tập Cận Bình đã tới Cổ Điền họp hội nghị quân chính trong 2 ngày với tư cách Chủ tịch Quân ủy trung ương, hơn 200 tướng lĩnh toàn quân được triệu tập. Ngoài nhắc lại quyết tâm và tinh thần chống tham nhũng của trung ương, nhấn mạnh chính sách pháp trị, Tập Cận Bình còn muốn nhắc nhở quân đội không thể đứng ngoài chính sách pháp trị.

Hội nghị Cổ Điền đã giúp Mao Trạch Đông xác lập vai trò thống lĩnh, sau hội nghị này các tướng trước đó hay bất đồng ý kiến với ông đều phải nghe lệnh. Việc Tập Cận Bình chọn Cổ Điền họp hội nghị quân chính ngay sau hội nghị trung ương 4 có ý nghĩa sâu xa. Mặc dù lịch trình làm việc của các lãnh đạo cao cấp Trung Nam Hải thường là bí mật, nhưng những ngày gần đây đã xuất hiện thông tin Tập Cận Bình về Phúc Kiến.

Tập Cận Bình cũng từng có 17 năm làm việc tại Phúc Kiến, từ cơ sở cho tới Bí thư tỉnh ủy. Nhưng từ khi lên Tổng bí thư, Tập Cận Bình rất ít khi về Phúc Kiến. Trong các chuyến đi công khai được ghi nhận thì chỉ có chuyến thị sát quân khu tỉnh Phúc Kiến hôm 30/7 vừa rồi, 1 ngày trước khi tuyên bố điều tra Chu Vĩnh Khang. Quân khu tỉnh Phúc Kiến cũng là nơi Tập Cận Bình từng làm Chính ủy.

Hội nghị Cổ Điền lần đầu tiên họp trong 2 ngày 28, 29 tháng 12/1929, hơn 120 đại biểu là đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc phụ trách công tác quân sự, chỉ huy các đơn vị về dự họp. Cuộc họp này do Trần Nghị chủ trì, Mao Trạch Đông báo cáo chính trị còn Chu Đức báo cáo công tác quân sự. Hội nghị bầu Mao Trạch Đông làm Bí thư đảng ủy, xác lập nguyên tắc đảng lãnh đạo quân đội.

Hội nghị Cổ Điền lần này diễn ra khiến dư luận có cảm giác dường như Tập Cận Bình muốn lặp lại con đường của Mao Trạch Đông, xác lập vai trò lãnh đạo của mình cũng như nhấn mạnh nguyên tắc mà ông theo đuổi: đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo mọi mặt, lãnh đạo toàn cục đối với quân đội. Thứ hai là nhấn mạnh "tính nhân dân". Trong hội nghị này, nhiều khả năng phát biểu của Tập Cận Bình sẽ thảo luận về tính chính trị, tầm quan trọng của chống tham nhũng trong quân đội cũng như quân đội phải vì dân.

Hồng Thủy