Tàu ra đa vệ tinh “khủng” của Trung Quốc lần đầu xuất hiện

31/10/2011 13:58 Lê Dũng (theo Mil, Sina)
(GDVN) - Tàu thông tin liên lạc trang bị ra đa vệ tinh Yuan Wang là một trong những tàu thông tin hiện đại nhất của Cục kiểm soát và theo dõi vệ tinh hàng hải của Trung Quốc. Đây là lần xuất hiện hiếm hoi, có thể là đầu tiên của Yuan Wang kể từ khi được chính thức biên chế vào tháng 7/2008.
Tàu ra đa vệ tinh Yuan Wang được khởi đóng và thang 4/2006 và hoàn thành sau đó 2 năm.
Tàu ra đa vệ tinh Yuan Wang đảm nhiệm việc thu thập các thông tin liên quan đến khí tượng, điện tử, quang học, thông tin hàng hải phục vụ các ngành, lực lượng của Trung Quốc.
Lê Dũng (theo Mil, Sina)