Tên lửa hủy diệt tàu nổi của quân đội Iran

14/11/2011 16:34 Đình Phương (theo Defence)
(GDVN) - Ngày 7/2/2011, Thiếu tướng Mohammad Ali Jafari, một trong những tư lệnh của Lực lượng vệ binh cách mạng Iran tuyên bố rằng quân đội nước này đã chế tạo và thử nghiệm thành công một loại tên lửa chống hạm nổi có độ chính xác rất cao. Iran đã đặt tên cho loai vũ khí này là “Vịnh Ba Tư”. Bản chất của tên lửa là vũ khí tấn công với tốc độ siêu thanh được gắn đầu đạn công phá cực mạnh.
Tên lửa Vịnh Ba Tư hiện đã được trang bị cho lực lượng Không quân Iran, loại tên lửa này được lắp trên xe vận tải dã chiến bánh hơi cơ động.
Tên lửa Vịnh Ba Tư hiện đã được trang bị cho lực lượng Không quân Iran, loại tên lửa này được lắp trên xe vận tải dã chiến bánh hơi cơ động.
Tên lửa Vịnh Ba Tư hiện đã được trang bị cho lực lượng Không quân Iran, loại tên lửa này được lắp trên xe vận tải dã chiến bánh hơi cơ động.
Tên lửa Vịnh Ba Tư hiện đã được trang bị cho lực lượng Không quân Iran, loại tên lửa này được lắp trên xe vận tải dã chiến bánh hơi cơ động.
Tên lửa Vịnh Ba Tư hiện đã được trang bị cho lực lượng Không quân Iran, loại tên lửa này được lắp trên xe vận tải dã chiến bánh hơi cơ động.
Tên lửa Vịnh Ba Tư hiện đã được trang bị cho lực lượng Không quân Iran, loại tên lửa này được lắp trên xe vận tải dã chiến bánh hơi cơ động.
Tên lửa Vịnh Ba Tư hiện đã được trang bị cho lực lượng Không quân Iran, loại tên lửa này được lắp trên xe vận tải dã chiến bánh hơi cơ động.
Tên lửa Vịnh Ba Tư hiện đã được trang bị cho lực lượng Không quân Iran, loại tên lửa này được lắp trên xe vận tải dã chiến bánh hơi cơ động.
Tên lửa Vịnh Ba Tư hiện đã được trang bị cho lực lượng Không quân Iran, loại tên lửa này được lắp trên xe vận tải dã chiến bánh hơi cơ động.
Tên lửa Vịnh Ba Tư hiện đã được trang bị cho lực lượng Không quân Iran, loại tên lửa này được lắp trên xe vận tải dã chiến bánh hơi cơ động.
Tên lửa Vịnh Ba Tư hiện đã được trang bị cho lực lượng Không quân Iran, loại tên lửa này được lắp trên xe vận tải dã chiến bánh hơi cơ động.
Tên lửa Vịnh Ba Tư hiện đã được trang bị cho lực lượng Không quân Iran, loại tên lửa này được lắp trên xe vận tải dã chiến bánh hơi cơ động.
Tên lửa Vịnh Ba Tư hiện đã được trang bị cho lực lượng Không quân Iran, loại tên lửa này được lắp trên xe vận tải dã chiến bánh hơi cơ động.
Đình Phương (theo Defence)