Thân thế, sự nghiệp nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam

31/03/2016 09:46 Ngọc Quang
(GDVN) - Với đa số phiếu tán thành, bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội.

Sáng nay (31/3), Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Ông Huỳnh Văn Tí - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả, số phiếu phát ra là 484, thu về 484. Với 474 đại biểu tán thành (96,15%), bà Nguyễn Thị Kim ngân chính thức trở thành Chủ tịch Quốc hội, cũng là nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam.

Đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia, có 467 phiếu tán thành bà Nguyễn Thị Kim Ngân giữ trọng trách này.

Ngay sau đó, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã thực hiện tuyên thệ: "Tôi xin trân trọng cảm ơn Quốc hội đã bầu tôi làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trước Quốc hội, đồng bào cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó".

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân sinh năm 1954. Quê quán: Xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Bà được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII. Ủy viên Bộ Chính trị từ giữa khóa XI. Bí thư Trung ương Đảng khóa XI. Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII.

Tân Chủ tịch Quốc hội khóa XIV - bà Nguyễn Thị Kim Ngân. ảnh: TTXVN.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân từng giữ nhiều chức vụ quan trọng từ địa phương tới Trung ương.

Trước 2006, giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bến Tre; Thứ trưởng Bộ Tài chính; Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX.

Năm 2006, bà giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Thương mại; Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thương mại.

Tháng 4/2006, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Năm 2007, bà giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân là Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII.

Mốc thời gian, trình tự, thủ tục bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội

Với rất nhiều đóng góp trong quá trình công tác, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (tháng 1/2011), bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Ban Bí thư (khóa XI).

Tiếp đó, vào tháng 7/2011, Quốc hội khóa XIII đã bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Tới tháng 5/2013, tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị.

Trong 2 lần bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Quốc hội bầu, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đều đạt số phiếu rất cao. Năm 2013: Số phiếu tín nhiệm cao (372); Tín nhiệm (104); Tín nhiệm thấp (14). Năm 2014: Phiếu tín nhiệm cao (390); Tín nhiệm (86); Tín nhiệm thấp (9). Điều ấn tượng là bà Nguyễn Thị Kim Ngân - nữ Phó Chủ tịch Quốc hội đã nhận được số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất.

Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Hội nữ nghị sĩ sẽ góp phần tích cực trong việc thúc đẩy quá trình tiến tới bình đẳng giới thực chất. ảnh: ipu việt nam.

Tại Liên minh nghị viện thế giới (IPU - 132) tổ chức tại Hà Nội vào tháng 3/2015, bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Hội nữ Nghị sỹ lần thứ 21.

Chủ tịch Hội nghị Nữ nghị sĩ lần thứ 21 Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: "Trong thời gian tới, Hội nghị nữ nghị sĩ sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm đã được khẳng định trong suốt 30 năm qua và có bước phát triển mới mạnh mẽ hơn và đóng góp nhiều hơn vào thành công trong mục tiêu chung của IPU, cũng như góp phần tích cực trong việc thúc đẩy quá trình tiến tới bình đẳng giới thực chất. 

Trong các hoạt động của Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân được rất nhiều đại biểu đánh giá là có uy tín cao, am hiểu sâu sắc nhiều lĩnh vực và có những đóng góp tích cực cho Quốc hội khóa XIII. 

Tới tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII, bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, được bầu vào Bộ Chính trị.

Ngọc Quang