Thanh tra CP: "Bộ Y tế không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng"

17/04/2013 07:22 Tuệ Minh
(GDVN) - Đó là các công ty dược vi phạm trong mua bán nguyên liệu, xuất khẩu, bán thuốc thành phẩm có chất gây nghiện (GN), hướng tâm thần (HTT) và tiền chất (TC dùng làm thuốc).
Hôm qua, 16/4, Thanh tra Chính phủ đã thông báo kết luận thanh tra về việc thực hiện quản lý nhà nước về dược của Bộ Y tế. Các nội dung thanh tra gồm cấp, thu hồi số đăng ký thuốc, giấy phép nhập khẩu thuốc, các loại giấy chứng nhận về thuốc; cấp thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược có vốn nước ngoài, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, việc thanh, kiểm tra sau cấp phép; xem xét một số đơn thư của doanh nghiệp phản ánh.

Một số  công ty dược đã vi phạm trong mua bán nguyên liệu, xuất khẩu, bán thuốc thành phẩm có chất gây nghiện (GN)...

Tại đây, Thanh tra Chính phủ cũng đã chỉ rõ tên các công ty dược vi phạm trong mua bán nguyên liệu, xuất khẩu, bán thuốc thành phẩm có chất gây nghiện (GN), hướng tâm thần (HTT) và tiền chất (TC dùng làm thuốc). Cụ thể, các công ty đó là: Công ty CP dược phẩm Imexpharm, Công ty CP dược phẩm Tipharco, Công ty TNHH Liên doanh Stada – Việt Nam, Công ty CP xuất nhập khẩu y tế TP. Hồ Chí Minh, Công ty CP dược phẩm Minh Hải và Công ty CP dược phẩm Hà Tây. Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị xem xét và xử lý 6 công ty trên cùng Công ty CP dược Trung ương Mediplantex


Cũng trong kết luận này, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra những tồn tại trong công tác quản lý dược. Cụ thể, thời gian xử lý hồ sơ thực tế chậm so với thời gian quy định, kể cả đối với các doanh nghiệp nước ngoài. Sau khi được cấp số đăng ký thuốc vẫn còn các công ty sản xuất các lô thuốc không đạt yêu cầu về chất lượng. Các công ty dược áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn GPs chưa đồng đều, phải sửa chữa nhiều lần gây khó khăn cho công tác kiểm tra…


Thêm nữa, việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2008, 2009 và 2011 của lãnh đạo Bộ Y tế còn chậm so với quy định. Một số quyết định thanh tra có thời hạn quá dài, cá biệt có những quyết định thanh tra không có thời hạn thanh tra.

Cụ thể, việc xác minh đơn khiếu nại của Công ty Nanogen nhưng không ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, không có báo cáo kết luận thẩm tra xác minh, không có kết luận kiến nghị về việc giải quyết khiếu nại. Việc thanh tra hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Zuellig Pharma VN đã kết thúc lâu nhưng đến nay vẫn chưa có báo cáo hay kết luận thanh tra. 


Về việc này, Thanh tra Chính phủ cho rằng Bộ Y tế không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Cơ quan này cũng kiến nghị tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân vi phạm quy định về thanh tra, giải quyết khiếu nại và không tuân thủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.  


Với một số nội dung đơn thư phản ánh của 7 doanh nghiệp liên quan đến Cục trưởng Cục quản lý dược Trương Quốc Cường, qua thanh tra, xác minh cụ thể từng nội dung đơn phản ánh cho thấy có 7/16 nội dung tố cáo không có cơ sở, 9/16 nội dung sai sự thật. Và Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý việc 7 doanh nghiệp phản ánh không có cơ sở, sai sự thật theo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước...

Tuệ Minh