Thành ủy Hà Nội phân công ông Nguyễn Văn Sửu điều hành thay ông Nguyễn Đức Chung

13/08/2020 16:29 Thu Giang
GDVN- Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội phân công đồng chí Nguyễn Văn Sửu phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự Đảng và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Ngày 12/8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ra Thông báo số 2804-TB/TU "Về việc phân công phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự đảng Uỷ ban nhân dân thành phố và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội”.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội phân công đồng chí Nguyễn Văn Sửu phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 2294-QĐNS/TƯ ngày 11/8/2020 của Bộ Chính trị và Quyết định số 1223/QĐ-TTg ngày 11/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đình chỉ sinh hoạt cấp ủy và chức vụ trong Đảng, tạm đình chỉ công tác đối với đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, để bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố trong thời gian đồng chí Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ chức vụ, đình chỉ công tác; trên cơ sở xem xét và thống nhất, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định phân công đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Văn Sửu thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế làm việc của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố, Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng phân công đồng chí Ngô Văn Quý, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội.

Thu Giang