Thêm hình ảnh từ trận địa bắn tên lửa, pháo phòng không của Việt Nam

05/12/2011 17:19 Theo TTXVN/báo Tin Tức
(GDVN) - Tại trường bắn quốc gia TB1 (Bắc Giang), Quân chủng Phòng không - không quân vừa tiến hành tổ chức diễn tập thường niên có bắn đạn thật năm 2011 với sự tham gia của nhiều đơn vị, binh chủng trong ngành. Cuộc diễn tập diễn ra đúng kế hoạch, đạt yêu cầu đề ra và tuyệt đối an toàn.
Giám sát, theo dõi cuộc diễn tập từ Đài Chỉ huy.
Bắn tên lửa phòng không A89
Bắn tên lửa A72
Trận địa pháo phòng không 37 ly nhả đạn truy diệt mục tiêu
Bắn tên lửa phòng không A75
Tên lửa phòng không C125 được bắn trong buổi diễn tập
Các tướng lĩnh Bộ Quốc phòng theo dõi, giám sát quá trình tìm mục tiêu bằng ra đa trong xe chỉ huy tên lửa phòng không C 300
Theo TTXVN/báo Tin Tức