Thí điểm gói dịch vụ y tế cơ bản do Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả tại Hà Nội

19/07/2017 17:09 Diệu Linh
(GDVN) - Bộ Y tế sẽ triển khai nội dung và kế hoạch hỗ trợ thực hiện thí điểm gói dịch vụ y tế cơ bản do Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả tại Hà Nội.

Thông tin này được Phó Giáo sư-Tiến sĩ Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế chia sẻ tại chức Hội thảo triển khai nội dung và Kế hoạch hỗ trợ thực hiện thí điểm gói dịch vụ y tế cơ bản do Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả ngày 19/7 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Y tế - ông Phạm Lê Tuấn.

Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn cho biết, hiện nay thực hiện mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân gắn với lộ trình thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân đang là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách của ngành Y tế.

Nghị quyết số 68/2013/QH13 của Quốc hội đã yêu cầu cần hoàn thiện việc quy định gói dịch vụ y tế cơ bản do bảo hiểm y tế chi trả phù hợp với mức đóng và điều kiện kinh tế - xã hội trước năm 2018.

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đã định nghĩa gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ Bảo hiểm y tế chi trả là những dịch vụ y tế thiết yếu để chăm sóc sức khỏe, phù hợp với khả năng chi trả của quỹ Bảo hiểm y tế.

Bộ Y tế xác định xây dựng Gói dịch vụ y tế cơ bản sẽ là nền tảng để có thể cung ứng các dịch vụ y tế thiết yếu, có chất lượng, ổn định nguồn tài chính và kiểm soát quỹ Bảo hiểm y tế; đồng thời giảm chi phí chăm sóc sức khỏe từ tiền túi của người dân, góp phần thực hiện mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Trong thời gian qua, Bộ Y tế đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các chuyên gia trong và ngoài nước đã tổ chức nhiều cuộc họp, hội thảo để làm rõ về định nghĩa, mục đích, ý nghĩa, nội dung gói dịch vụ y tế cơ bản.

Có thể nói, đây là một công việc khó, lần đầu tiên được thực hiện ở Việt Nam nên cần nhiều thời gian để thống nhất trong tư duy và cách tiếp cận.

Đến nay, Bộ Y tế cơ bản đi đến thống nhất gói dịch vụ y tế cơ bản cần tập trung tổ chức thực hiện tại tuyến y tế cơ sở, làm cơ sở để đầu tư nguồn lực cho các cơ sở y tế có đủ năng lực cung ứng dịch vụ y tế cho người dân, hướng đến mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Danh mục cụ thể các dịch vụ y tế cơ bản cũng được xây dựng trên cơ sở tổng hợp từ đề xuất từ các chuyên khoa đầu ngành tại trung ương và ý kiến của các địa phương.

Để có những bằng chứng khoa học phù hợp với thực tiễn, Bộ Y tế giao Viện Chiến lược và Chính sách y tế làm đầu mối đang thực hiện Đề tài khoa học cấp nhà nước về Gói dịch vụ y tế cơ bản.

Sau một quá trình làm việc và cân nhắc, Bộ Y tế đã thống nhất lựa chọn Thành phố Hà Nội, cụ thể là 2 huyện Sóc Sơn và Đông Anh triển khai một số nội dung can thiệp thực hiện thí điểm gói dịch vụ y tế cơ bản do Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả.

Đây là nội dung rất quan trọng để Bộ Y tế có cơ sở cập nhật, điều chỉnh nội dung Gói dịch vụ y tế cơ bản trong thời gian tới.

Diệu Linh