Thiết bị vô hiệu mìn, thủy lôi hải quân AN/SLQ-48 của Hải quân Mỹ

21/08/2012 15:52 Lê Mai (Nguồn: US navy/Fas)
(GDVN) - Thiết bị xác định và vô hiệu mìn/Mine Neutralization System AN/SLQ-48 là trang bị được sử dụng trên hai tàu quét mìn MCM 1 và MHC 51 của Hải quân Hoa Kỳ. Đây là sản phẩm của hãng chế tạo Alliant Techsystems. AN/SLQ-48 nặng 2700 pound, được điều khiển từ xa qua màn hình TV. AN/SLQ-48 được trang bị máy dò sonar, các thiết bị tự động đặt thuốc nổ đối với mìn hải quân rải dưới đáy biển, sông và có hệ thống cắt các loại mìn, thủy lôi có cáp neo.
Thiết bị vô hiệu mìn, thủy lôi hải quân AN/SLQ-48 của Hải quân Mỹ
Thiết bị vô hiệu mìn, thủy lôi hải quân AN/SLQ-48 của Hải quân Mỹ
Thiết bị vô hiệu mìn, thủy lôi hải quân AN/SLQ-48 của Hải quân Mỹ
Thiết bị vô hiệu mìn, thủy lôi hải quân AN/SLQ-48 của Hải quân Mỹ
Thiết bị vô hiệu mìn, thủy lôi hải quân AN/SLQ-48 của Hải quân Mỹ
Thiết bị vô hiệu mìn, thủy lôi hải quân AN/SLQ-48 của Hải quân Mỹ
Thiết bị vô hiệu mìn, thủy lôi hải quân AN/SLQ-48 của Hải quân Mỹ
Thiết bị vô hiệu mìn, thủy lôi hải quân AN/SLQ-48 của Hải quân Mỹ
Thiết bị vô hiệu mìn, thủy lôi hải quân AN/SLQ-48 của Hải quân Mỹ
Thiết bị vô hiệu mìn, thủy lôi hải quân AN/SLQ-48 của Hải quân Mỹ
Thiết bị vô hiệu mìn, thủy lôi hải quân AN/SLQ-48 của Hải quân Mỹ
Thiết bị vô hiệu mìn, thủy lôi hải quân AN/SLQ-48 của Hải quân Mỹ
Thiết bị vô hiệu mìn, thủy lôi hải quân AN/SLQ-48 của Hải quân Mỹ
Thiết bị vô hiệu mìn, thủy lôi hải quân AN/SLQ-48 của Hải quân Mỹ
Thiết bị vô hiệu mìn, thủy lôi hải quân AN/SLQ-48 của Hải quân Mỹ
Thiết bị vô hiệu mìn, thủy lôi hải quân AN/SLQ-48 của Hải quân Mỹ
Thiết bị vô hiệu mìn, thủy lôi hải quân AN/SLQ-48 của Hải quân Mỹ
Thiết bị vô hiệu mìn, thủy lôi hải quân AN/SLQ-48 của Hải quân Mỹ
Lê Mai (Nguồn: US navy/Fas)