Thông báo của Thanh Hóa về việc tuyển dụng, bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh

30/03/2017 15:45 THỤY DU
(GDVN) - Việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo tại Sở Xây dựng thuộc trách nhiệm trực tiếp của Giám đốc Sở giai đoạn 2010 - 2015...

Ngày 30/3/2017, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 197/VP-THKH thông báo kết quả thanh tra, kiểm tra việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng từ năm 2010 - 2015.

Đáng chú ý, thông báo dành một phần lớn nội dung đề cập tới việc bổ nhiệm bà Trần Vũ Quỳnh Anh – Trưởng Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Thanh Hóa, cùng khối tài sản có liên quan.

Bổ nhiệm cán bộ chưa đủ tiêu chuẩn

Việc tuyển dụng công chức đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh được kết luận là đúng quy định.

Tuy nhiên, việc bổ nhiệm bà này giữ chức vụ Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản trong quá trình công tác là chưa đủ tiêu chuẩn về thời gian công tác, trình độ lý luận chính trị...

Về việc xác định trách nhiệm có liên quan, báo cáo nêu rõ: "Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm trực tiếp trong việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo tại Sở Xây dựng từ năm 2010 đến năm 2015 và trong việc quản lý cán bộ năm 2016.

Tập thể lãnh đạo Sở Xây dựng thời kỳ 2010 - 2015, chịu trách nhiệm về các thiếu sót, vi phạm có liên quan.

Trách nhiệm tham mưu trực tiếp thuộc về ông Chánh Văn phòng Sở Xây dựng thời kỳ 2010 - 2015 và các cán bộ, công chức có liên quan", báo cáo chỉ rõ.

Ai quy hoạch bà Trần Vũ Quỳnh Anh làm Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa?

Bên cạnh đó, việc quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựng đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh được kết luận có nhiều thiếu sót. Cụ thể:

"Tập thể lãnh đạo Sở Xây dựng không thực hiện nghiêm túc việc đánh giá toàn diện cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch, đã đề nghị bổ sung bà Trần Vũ Quỳnh Anh vào quy hoạch, làm cho chất lượng quy hoạch thấp, tạo dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy có trách nhiệm trong việc làm chưa tốt công tác thẩm định nhân sự đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh, để báo cáo thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Việc quy hoạch bà Trần Vũ Quỳnh Anh xảy ra trong thời gian từ tháng 4/2014 đến tháng 10/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu lãnh đạo Sở Xây dựng, lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh ủy nghiêm túc làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong việc tham mưu để xảy ra thiếu sót trên và xử lý nghiêm theo quy định của Đảng", báo cáo nêu rõ.

Trụ sở Sở Xây dựng Thanh Hóa (ảnh Báo Tin tức).

Khai báo thiếu trung thực

Báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nêu rõ quá trình công tác của bà Trần Vũ Quỳnh Anh, đồng thời khẳng định, nguyên cán bộ Sở Xây dựng khai báo không trung thực về sở hữu tài sản và lý lịch đảng viên.

"Trong quá trình công tác của bà Trần Vũ Quỳnh Anh (hợp đồng lao động tại Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh từ năm 2010 đến tháng 12/2010, bà Quỳnh Anh hợp đồng lao động làm công việc thủ quỹ, văn thư tại Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng - Sở Xây dựng từ tháng 1/2011 đến tháng 3/2012.

Bà Quỳnh Anh là cán bộ, rồi Phó phòng, Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản từ tháng 4/2012 đến 23/9/2016.

Trong quá trình công tác chưa phát hiện được bà Trần Vũ Quỳnh Anh có hành vi tham nhũng.

Đến thời điểm thanh tra, bà Quỳnh Anh không còn là cán bộ, công chức, vì vậy chưa đủ cơ sở để kiểm tra, xác minh tài sản của bà.

Thanh Hóa nên làm rõ tin cán bộ Quỳnh Anh giầu bất thường và lên chức vùn vụt

Ngoài ra, báo cáo còn chỉ rõ, trong quá trình khai lý lịch đảng viên, khai phiếu đảng viên và khai phiếu bổ sung đảng viên hàng năm, đồng chí Trần Vũ Quỳnh Anh ngoài việc vi phạm về kê khai lý lịch, lịch sử bản thân không trung thực còn vi phạm quy định không khai hoàn cảnh kinh tế của bản thân và gia đình", báo cáo nêu rõ.

Những vi phạm này có trách nhiệm của tập thể Đảng ủy Sở Xây dựng và cá nhân đồng chí Quỳnh Anh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ khẩn trương làm rõ và xử lý trách nhiệm theo quy định.

Cho thôi việc nhưng không báo cáo, công khai

Cơ quan có thẩm quyền kết luận, việc Giám đốc Sở Xây dựng chưa báo cáo Sở Nội vụ về việc cho thôi việc bà Quỳnh Anh là không đúng theo quy định tại Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 02/3/2007 của ủy ban nhân dân tỉnh.

Cho thôi việc bà Quỳnh Anh không thông báo công khai cho cán bộ, công chức trong cơ quan biết là không đúng với Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015, của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính.

Việc Giám đốc Sở Xây dựng quản lý không chặt chẽ, để Chánh Văn phòng Sở giao hồ sơ công chức cho bà Trần Vũ Quỳnh Anh khi thôi việc là không đúng quy định tại Khoản 4, Điều 9, Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012, của Bộ Nội vụ về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức.

Việc này thuộc trách nhiệm của Giám đốc Sở Xây dựng và Chánh Văn phòng Sở hiện nay.

Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa có một phần trách nhiệm, do đã không thanh tra, kiểm tra để phát hiện sớm, kịp thời các thiếu sót, vi phạm xảy ra tại Sở Xây dựng.

Căn cứ các sai phạm trên, ngày 29/3/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có Công văn số 476-CV/TU giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo và cán bộ Sở Xây dựng theo kết luận của Thanh tra tỉnh, trên cơ sở đó kiến nghị hình thức kỷ luật nghiêm minh, theo đúng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.

THỤY DU