Thông qua Nghị quyết hỗ trợ 200 triệu cho cán bộ tự nguyện “nhường ghế”

13/07/2018 06:00 Tấn Tài
(GDVN) - Cán bộ quản lý lớn tuổi tự nguyện thôi việc, “nhường ghế” cho cán bộ trẻ sẽ được hỗ trợ số tiền 200 triệu đồng.

Ngày 12/7, kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng IX nhiệm kỳ 2016-2021 đã biểu quyết thông qua nghị quyết về “chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, lãnh đạo tự nguyện nghỉ công tác để bố trí cán bộ trẻ”.

Động viên cán bộ thôi việc

Theo nghị quyết này thì đối tượng áp dụng có tuổi trên 55 đối với nam hoặc trên 50 đối với nữ, gồm cán bộ chủ chốt (cấp trưởng, cấp phó) Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân thành phố.

Hội đồng nhân dân Đà Nẵng thông qua nghị quyết khuyến khích, động viên cán bộ có tuổi "nhường ghế" cho cán bộ trẻ. Ảnh: TT

Cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp thành phố thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội cấp thành phố đang hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,5 trở lên so với mức lương cơ sở.

Trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội cấp quận, huyện, đang hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,3 trở lên so với mức lương cơ sở. 

Đà Nẵng kiện toàn bộ máy, bầu đủ ba chức danh lãnh đạo chủ chốt

Theo sở Nội vụ Đà Nẵng, cán bộ xin thôi việc sẽ được hưởng chế độ chung theo quy định tại nghị định số 46 của Chính phủ.

Đồng thời, còn được hưởng chế độ, chính sách hỗ trợ theo chức danh đang giữ.

Cụ thể, hỗ trợ thêm 200 triệu đồng đối với cán bộ là ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy trở lên và các chức danh khác có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,05 trở lên.

Hỗ trợ thêm 180 triệu đồng đối với cán bộ là thành ủy viên, người đứng đầu các hội đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy và tương đương;

Các sở, ban, ngành và tương đương, Bí thư quận, huyện ủy và các chức danh khác có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,9 trở lên.

Hỗ trợ thêm 140 triệu đồng cho cấp phó của người đứng đầu Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố và các hội đoàn thể chính trị - xã hội thành phố;

các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy và tương đương, các sở, ban, ngành, Phó bí thư quận, huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, huyện;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các chức danh khác có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên.

Hỗ trợ 120 triệu đồng cho Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ quận, huyện ủy;

Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, huyện, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các chức danh khác có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,6 trở lên.

Hỗ trợ 100 triệu đồng đối với trưởng phòng và tương đương công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội cấp thành phố, quận, huyện có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,3 trở lên.

Cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng được giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế không được hưởng chính sách này. 

316 cán bộ phù hợp “nhường ghế”

Với kết quả tổng số 44/48 đại biểu Hội đồng nhân dân tán thành (tỷ lệ 91,67%), nghị quyết này đã chính thức được thông qua.

Tuy nhiên, nghị quyết này đã nảy sinh nhiều tranh cãi trong các phiên thảo luận và chất vấn của Hội đồng.

Ông Võ Công Chánh – Bí thư quận Liên Chiểu (nguyên giám đốc sở Nội vụ) cho rằng, sau một thời gian dài thực hiện chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thì chất lượng cán bộ công chức, viên chức của thành phố đã nâng lên.

Đà Nẵng đề xuất: Chủ tịch thành thị trưởng

Tuy nhiên, số lượng biên chế rất hạn hẹp, không đủ để bố trí cho số cán bộ trẻ này.

Nên việc động viên cán bộ lớn tuổi thôi việc sẽ góp phần làm trống biên chế, có vị trí cho cán bộ trẻ có năng lực.

Ông Võ Ngọc Đồng – Giám đốc sở Nội vụ Đà Nẵng cho hay, đây là chính sách thôi việc chứ không phải là nghỉ hưu trước tuổi. Người thôi việc vẫn được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội cho đến lúc nghỉ hưu.

Ngoài ra, cán bộ dù tự nguyện nghỉ nhưng phải được cấp có thẩm quyền quản lý (thẩm quyền bổ nhiệm) đồng ý và có cán bộ thay thế ngay vị trí đó.  Nếu đáp ứng yêu cầu mới cho thôi việc.

Ông Đồng cũng cho rằng, về mặt tài chính thì thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Trong đó, cân đối nguồn ngân sách từ việc tinh giản biên chế, nguồn tài chính do các đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính, giảm chi từ bộ máy…

Ông Nguyễn Nho Trung – Chủ tịch Hội đồng nhân dân Đà Nẵng cũng cho rằng, việc hỗ trợ này là đúng thẩm quyền về ngân sách và thẩm quyền của Hội đồng nhân dân. Đây là chính sách có sự kế thừa, tiếp tục các chính sách trước đó.

Đó là xuất phát từ đề án của Ban Thường vụ Thành ủy đối với cán bộ trẻ, chuẩn bị cán bộ cho các nhiệm kỳ sau.

Sở Nội vụ Đà Nẵng cho biết, qua rà soát thì có 316 cán bộ là đối tượng được hưởng chính sách trên.

Trong đó, cán bộ lớn tuổi thuộc đối tượng của nghị quyết ở khối Đảng, Đoàn thể có 69 người, khối chính quyền có 178 người và khối đơn vị sự nghiệp có 69 người.

Tấn Tài