Thủ tục hồ sơ, phương thức nộp lệ phí thi tuyển vào ngành Báo chí năm 2017

05/04/2017 10:26 Thùy Linh
(GDVN) - Ngày 5/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có hướng dẫn cụ thể về thủ tục hồ sơ, các phương thức nộp phí thi tuyển vào ngành Báo chí năm 2017.

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

- Phiếu Đăng ký xét tuyển, tải tại đây

- Bản sao công chứng Học bạ Trung học phổ thông. Học bạ phải đáp ứng yêu cầu sơ tuyển: Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm Trung học phổ thông đạt 6,0 trở lên; Hạnh kiểm 3 năm Trung học phổ thông xếp loại Khá trở lên. 

- 02 ảnh 3x4 ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau ảnh.

- 02 phong bì dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ của thí sinh (để Học viện gửi Giấy báo trúng tuyển).

Hồ sơ được đựng trong túi hồ sơ khổ A4, ghi rõ họ tên và các thông tin khác của thí sinh trên túi hồ sơ.

2. Tổ hợp môn xét tuyển và mã tổ hợp

a) Ngành Báo chí (Chuyên ngành: Báo in, Báo phát thanh, Báo truyền hình, Báo mạng điện tử);

- Tổ hợp : Ngữ văn, Toán, Năng khiếu Báo chí, có mã tổ hợp M14

- Tổ hợp: Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu Báo chí, có mã tổ hợp M15

- Tổ hợp: Ngữ văn, Vật lí, Năng khiếu Báo chí, có mã tổ hợp M16

- Tổ hợp: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu Báo chí, có mã tổ hợp M17

Năm 2017, thí sinh chỉ được điều chỉnh đăng ký xét tuyển duy nhất 1 lần

b) Ngành Báo chí chuyên ngành Ảnh báo chí

- Tổ hợp : Ngữ văn, Toán, Năng khiếu Ảnh báo chí, có mã tổ hợp M18

- Tổ hợp: Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu Ảnh báo chí, có mã tổ hợp M19

- Tổ hợp: Ngữ văn, Vật lí, Năng khiếu Ảnh báo chí, có mã tổ hợp M20

- Tổ hợp: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu Ảnh báo chí, có mã tổ hợp M21

c) Ngành Báo chí chuyên ngành Quay phim truyền hình

- Tổ hợp : Ngữ văn, Toán, Năng khiếu Quay phim truyền hình, có mã tổ hợp M22

- Tổ hợp: Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu Quay phim truyền hình, có mã tổ hợp M23

- Tổ hợp: Ngữ văn, Vật lí, Năng khiếu Quay phim truyền hình, có mã tổ hợp M24

- Tổ hợp: Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu Quay phim truyền hình, có mã tổ hợp M25

3. Thời gian đăng ký xét tuyển, thi tuyển

- Từ ngày 01/4/2017 đến 20/4/2017: Thí sinh nộp sơ đăng ký xét tuyển đại học tại Sở Giáo dục và Đào tạo, các điểm nhận hồ sơ.

Năm 2017, các trường được tổ chức tuyển sinh theo từng khoa, từng ngành

- Từ ngày 15/5/2017 đến 15/6/2017: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển ngành Báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Học viện nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển ngành Báo chí kể cả với những thí sinh chưa đăng ký nguyện vọng vào Học viện khi nộp sơ đăng ký xét tuyển qua Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Các thí sinh dự tuyển ngành Báo chí được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng: Báo chí (các chuyên ngành), Ảnh báo chí, Quay phim truyền hình.

- Từ ngày 08 đến 09/7/2017: Thí sinh làm thủ tục và dự thi môn Năng khiếu báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Ngày 14/7/2017 Học viện sẽ công bố điểm chuẩn dự kiến cho ngành Báo chí.

- Từ ngày 15/7/2017 đến 23/7/2017: Thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển bằng một trong hai hình thức: Trực tuyến hoặc bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT tại Sở Giáo dục và Đào tạo, các điểm nhận hồ sơ.

4. Lệ phí dự tuyển

- Thí sinh đăng ký dự tuyển ngành Báo chí: 300.000đ/hồ sơ;

- Thí sinh đăng ký 2 nguyện vọng ngành Báo chí: 500.000đ/hồ sơ;

- Thí sinh đăng ký 3 nguyện vọng ngành Báo chí: 700.000đ/hồ sơ.

5. Phương thức nộp hồ sơ và lệ phí dự tuyển

- Phiếu đăng ký xét tuyển.

- Hồ sơ nộp qua đường bưu điện bằng chuyển phát nhanh (thí sinh có thể nộp lệ phí qua bưu điện, hoặc nộp lệ phí vào ngày làm thủ tục thi 08/7/2017).

- Hoặc nộp hồ sơ và nộp lệ phí trực tiếp tại Học viện.
    

Thùy Linh