Thủ tướng cho phép mới được xưng “tập đoàn”

17/11/2011 07:41 Q.NHƯ/Pháp luật TPHCM
Doanh nghiệp (DN) được đặt tên có chữ “tập đoàn” nhưng phải có vốn điều lệ trên 1.000 tỉ đồng và sở hữu trên 50% vốn điều lệ của ít nhất năm công ty khác.

Đặc biệt, phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Đây là quy định mới mà Bộ KH&ĐT vừa công bố ngày 15-11, trong dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí đặt tên tập đoàn, tổng công ty.

Cũng theo dự thảo này, DN được đặt tên có chữ “tổng công ty” nếu có vốn điều lệ trên 500 tỉ đồng và góp vốn ở ít nhất ba công ty khác với tỉ lệ vốn góp trên 50%, không cần Thủ tướng cho phép. DN có thể đặt tên theo cách thông thường, ví dụ Công ty Cổ phần Tập đoàn ABCD nhưng dự thảo này cũng cho phép đặt tên “ngược”, ví dụ Tập đoàn ABCD công ty cổ phần.

Q.NHƯ/Pháp luật TPHCM