Thủ tướng phê chuẩn ông Đinh Văn Điến làm Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

01/11/2014 11:54 Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định 1968/QĐ-TTg phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Ninh Bình.

Cụ thể, tại Quyết định 1968/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Đinh Văn Điến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Tại Quyết định 1966/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Bùi Văn Thắng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình để nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Đinh Văn Điến - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Tại Quyết định 1969/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Đinh Hoàng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Đồng thời, tại Quyết định 1967/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Phạm Đức Hòa, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình để nghỉ hưu theo chế độ.

Trước đó vào vhiều ngày 29/8, Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng để công bố Quyết định số 1265 của Ban Bí thư về việc đồng ý để đồng chí Bùi Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nghỉ hưu.

Ngọc Quang