Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam

15/05/2018 06:12 Đỗ Thơm
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phê chuẩn ông Trần Văn Tân là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Tại Quyết định số 521/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Văn Tân, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Trước đó, ngày 27/4/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX tổ chức kỳ họp bất thường bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Trên cơ sở giới thiệu của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bỏ phiếu bầu ông Trần Văn Tân, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, đạt tỷ lệ 91,52% phiếu bầu.

Ông Trần Văn Tân (thứ 3 từ trái sang) được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Sài Gòn Giải phóng.

Ông Trần Văn Tân sinh ngày 30/5/1979, quê ở xã Quế An (huyện Quế Sơn, Quảng Nam); vào Đảng ngày 13/6/2005, có bằng tiến sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị, cử nhân Anh văn, chứng nhận tiếng Pháp của Cộng đồng Pháp ngữ.

Quá trình công tác từ năm 2004 đến nay, ông Tân từ chuyên viên Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, sau đó giữ chức Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Phó Bí thư Huyện ủy Quế Sơn, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam.

Đỗ Thơm