Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch tỉnh Thái Bình

25/07/2019 06:00 Nhật Minh
(GDVN) - Thủ tướng vừa phê chuẩn ông Nguyễn Khắc Thận làm Phó Chủ tịch tỉnh Thái Bình.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Khắc Thận, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ.

Đồng thời, tại Quyết định số 918/QĐ-TTg Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Văn Xuyên để nghỉ hưu theo chế độ.

Nhật Minh