Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng lắng nghe phản biện của đội ngũ trí thức

26/05/2015 20:49 Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Hội Liên Hiệp khoa học kỹ thuật Việt Nam tích cực triển khai hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội.

Chiều 26/5/2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp mặt thân mật các đại biểu trí thức hoạt động trong Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật (KHKT) Việt Nam nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020).

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi những lời thăm hỏi thân thiết, những lời chúc tốt đẹp nhất đến các hội viên, trí thức của Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam và đội ngũ trí thức của đất nước; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của đội ngũ trí thức, của Liên hiệp các Hội đối với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.

Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của đội ngữ trí thức, các nhà khoa học đối với đất nước những năm qua. ảnh: vgp.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong thời đại toàn cầu hóa, khoa học công nghệ phát triển vượt bậc và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, bên cạnh những cơ hội thuận lợi, đất nước cũng đang đứng trước không ít những khó khăn, thách thức.

Trong bối cảnh đó, khoa học công nghệ trở thành động lực quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Để phát triển đất nước nhanh và bền vững, đòi hỏi cần phải phát huy mạnh mẽ nguồn vốn tri thức - nguồn nội lực quý báu của người Việt Nam.

“Trong nhiệm kỳ tới, Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam cần làm tốt hơn nữa công tác tập hợp và phát huy cao nhất mọi nguồn lực, tiềm năng trí tuệ của dân tộc, nhất là năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc” - Thủ tướng đề nghị.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam đẩy mạnh công tác vận động trí thức khoa học và công nghệ phát huy sáng tạo. Tập hợp, đoàn kết và phát huy đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.

Chủ động tập hợp đội ngũ các chuyên gia giỏi, các nhà khoa học, nhà quản lý đầu ngành có tâm huyết để làm tốt công tác tham mưu, tư vấn cho Đảng, Nhà nước những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước.

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động nhằm tạo môi trường và các điều kiện thuận lợi để phát huy có hiệu quả tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức trong công tác phổ biến kiến thức, ứng dụng nhanh các tiến bộ, sản phẩm khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống.

Tích cực triển khai các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam; về việc thí điểm tổ chức diễn đàn khoc học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

“Tôi luôn lưu ý các Bộ trưởng hết sức chú ý lắng nghe phản biện của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, tầng lớp tinh hoa của đất nước để đưa ra những quyết định đúng đắn, chính xác, mang lại lợi ích lớn nhất cho đất nước” - Thủ tướng chia sẻ.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ luôn nhận thức đầy đủ về vai trò của đội ngũ trí thức, luôn trân trọng lắng nghe, tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, phù hợp trong quá trình quyết sách và chỉ đạo, điều hành của mình; đồng thời khẳng định Chính phủ, các Bộ, chính quyền các địa phương luôn ủng hộ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức nước nhà hoạt động và đóng góp cho đất nước.

Ngọc Quang